2018 június 19. 15:00
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása” című (EFOP-2.4.3-18 kódszámú) Felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. június 27-től lesz ismét lehetőség.

Mindezek következtében a Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontja módosításra került a következők szerint:

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6. – 2018. július 27. között van lehetőség.