2018 március 9.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című (EFOP-2.4.1 kódszámú) Felhívás az alábbiak szerint:
  1. A Felhívás 3.4.4 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások pontja az alábbiakkal egészül ki:

- A lakhatási programokkal érintett hátrányos helyzetű, elmaradott településrészek vonatkozásában a Kedvezményezett a szolgáltatásnyújtás megkezdését követő 10 napon belül köteles postai úton nyilatkozni arról, hogy az adott településrészen megkezdődött a jelenlét alapú szociális munka, elindult a tervezett szolgáltatásnyújtás a célcsoport tagok részére (saját ingatlanból, bérelt ingatlanból vagy mobil konténerből).

8. A Felhívás szakmai mellékletei pont az alábbi dokumentummal kerül kiegészítésre:

  • Nyilatkozat szolgáltatásnyújtás megkezdéséről