2018 január 17. 16:30
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- 3.4.1. Műszaki és szakmai elvárások III./15. pontban kiegészítésre került, hogy a 2. célterület esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell „amennyiben egy hazai HACS vesz részt az együttműködésben a 8. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást, amennyiben több hazai HACS vesz részt az együttműködésben a 7. és 8. számú mellékletet.”

- 3.5.1. A projekt megkezdése második bekezdésében az ingatlant érintő, építéssel járó beruházások közül - amelyek előzetes helyszíni szemléhez kötöttek - törlésre került az új építés: „Ingatlant érintő, építéssel járó beruházás: felújítás, átalakítás vagy bővítés esetében a Magyar Államkincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.”

- 4.1.1. Támogatást igénylők köre 2. célterületre vonatkozó első bekezdése kiegészült:„Több magyarországi HACS együttes pályázata esetén konzorciumi formában kell a pályázatot benyújtani.”

- 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet kiegészült (d) pont): „Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható, ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.”

- 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 3. pontjában pontosításra került a többlet-önerő meghatározása:„A támogatást igénylő, illetve amennyiben a támogatást igénylő konzorcium, a konzorcium tagjai által vállalt, a projekthez kapcsolódó többlet-önerő nagysága.”

- 5.5. Elszámolható költségek fejezet 2.1 pontban törlésre került az idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön megvalósuló beruházási költség, illetve a kivételek köre kiegészült a gépjárműbeszerzéssel.

- 5.8. Nem elszámolható költségek köre fejezetben felsorolt költségek listája kiegészült az ingatlanvásárlással.

 

- 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája d) pontban a tradicionális eszköz beszerzését illetően szükségessé vált a kizárólag új eszközre vonatkozó utalás törlése a mondatból.

- 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet e) pontban indokolt törölni a „fejlesztés” kifejezést, a mondat az alábbiak szerint módosul: „a tervezett építési tevékenység megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot”.

- Az 1. számú mellékletben (Fogalomjegyzék) a többlet-önerő meghatározása módosult.