2018 március 9.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi2020 keretében megjelent „Lakhatási körülmények javítása” című (EFOP-2.4.2-17 kódszámú) Felhívás az alábbiak szerint:
  1. A Felhívás  3.4.1.3 Egyéb elvárások pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 „Felzárkózási együttműködések támogatása” című kiemelt projekt megvalósítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a projekt sikeres megvalósítása  érdekében megkeresheti a nyerteseket együttműködés céljából. Az együttműködés a kiemelt projektgazdával kötelezően nem kerül előírásra.