2019 július 24. 14:45
Értesítjük a tisztelt Támogatást igénylőket és Kedvezményezetteket, hogy módosult az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum. A dokumentum a jogtechnikai és pontosító változtatásokon túl az alábbi főbb változtatásokat tartalmazza:
  • a 10.000 Ft-ot meg nem haladó túlteljesült követelés esetén a kedvezményezett nyilatkozatban lemondhat a visszautalandó összegről;
  • szabályozásra került az érintett kedvezményezettek Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) felé tett adatszolgáltatási és ellenőrzés-tűrési kötelezettsége;
  • szabályozásra került a kedvezményezettek évenkénti adatszolgáltatási kötelezettsége az indikátorértékek teljesüléséről.

 

Szintén módosult az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely kiegészült az indikátorértékek teljesülése kapcsán a kedvezményezettek évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos tudnivalókkal. Mindkét dokumentum legfrissebb verziója 2019. július 23-tól elérhető a honlapon.”