2016 március 24. 16:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című (VP-19-1-15 kódszámú) felhívásban, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2016. június 10-re módosult. A projekt keretében a 2015. november 1. – 2016. június 10-ig terjedő időszakra vonatkozó költségek számolhatók el. A projekt záró kifizetési igénylésének benyújtási határideje 2016. július 31-re módosul.

A csatolandó dokumentumok köre kiegészült a 6. számú melléklettel („Kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettsége”). A pályázók az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokra vonatkozó adatlap tartalmának ismerete alapján tudnak jelentéstételi kötelezettségüknek eleget tenni.