2016 március 31. 11:30
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című (VP-3-4.2.1-15 kódszámú) pályázati felhívás dokumentációjában. A módosítás az alábbiakat érinti:

1. Aktualizálásra került a felhívás 4. C. számú melléklete (az üzleti terv kitöltési útmutatója).

2. A csatolandó dokumentumok köre kiegészült a 11. számú melléklettel „Kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettsége”.

A pályázók az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokra vonatkozó adatlap tartalmának ismerete alapján tudnak jelentéstételi kötelezettségüknek eleget tenni.

Tartalmi módosítás a pályázati dokumentáció szöveges részében nem történt.