2009 december 29. 00:00
Megjelent a TÁMOP 3.2.1 B/09/3, illetve a TAMOP 3.2.1 B/09/4 jelű, „Új tanulási formák és rendszerek – Második Esély Gimnáziumi programok támogatására„ című pályázat.

A középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó fiatalok középfokú végzettségének, illetve érettségijének megszerzését segítő programokra, az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások alkalmazására és elterjesztésére jelent meg mintegy 600 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat.

A konstrukció célja, hogy új tanulási formák bevezetésével csökkentse a tanulási kudarcokat és ezáltal a tanulói célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye az egyes intézményeket és pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból, eredményesen be tudják vonni az oktatásba. Ennek megfelelően a pályázat keretében többek között a pedagógiai munkát támogató szolgáltatások vásárlására, iskolai megtartó háló létrehozására, egyéni fejlesztési tervek készítésére és mentorok biztosítására, készség- és képességfejlesztő, tanéven kívüli szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezésére, valamint az érintett gimnáziumok közötti együttműködésre és tapasztalatcserére igényelhető európai uniós támogatás. A támogatható tevékenységek köre részletesen a palyazat.gov.hu honlapon megtalálható.

A konstrukció keretében gimnáziumok, szakközépiskolák, valamint olyan többcélú intézmények pályázhatnak, amelyek gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységet működtetnek.

A konstrukció keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 35 millió és 51 millió forint között lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének a 100 százaléka.

A pályázatokat 2009. január 11. és 2009. február 26. között lehet benyújtani.