2022 július 28. 10:15
Az európai szomszédságpolitika arra irányul, hogy támogassa a politikai, gazdasági és társadalmi reformfolyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban. A jelen négyoldalú határon átnyúló együttműködési program Ukrajnával, mint partnerországgal, valamint három uniós tagállammal, Magyarországgal, Szlovákiával, és Romániával közösen valósul meg. E program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására van lehetőség, amelyekben ukrán partner is részt vesz. Az együttműködési programban résztvevő országok jogosult területei az alábbiak:

 

Magyarország

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye (mint teljes részvételi jogosultságú szomszédos terület)

Szlovákia

 • Kassa megye

 • Eperjes megye

Románia

 • Szatmár megye

 • Máramaros megye

 • Szucsava megye (mint korlátozott részvételi jogosultságú szomszédos terület)

Ukrajna

 • Kárpátalja megye

 • Ivano-Frankivszki megye

 • Csernovici megye (mint korlátozott részvételi jogosultságú szomszédos terület)

A 2014–2020 közötti időszakban az európai szomszédságpolitikát a 2007 óta létező Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ENPI) felváltó európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI) támogatja. A négyoldalú együttműködési programot az Európai Bizottság 2015. december 17-én fogadta el. A Program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás (ENI, a nemzeti társfinanszírozás nélkül) közel 74 millió euró, amely az alábbi tematikus célkitűzések megvalósítását irányozza elő:

A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése (TO 3)

ENI: 14,1 millió euró

 • a turisztikai érdekeltségű épületek helyreállítása, a tematikus utak alapjául szolgáló kulturális és történelmi örökségek felmérése, közös turisztikai desztinációk fejlesztése, határmenti kulturális rendezvények szervezése, a helyi kézművesség támogatása, turisztikai képzések szervezése

Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése (TO 6)

ENI: 17,1 millió euró

 • hulladék- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységek: tapasztalatcsere, a határfolyók vízminőségének felmérése, vízminőség-ellenőrzési rendszer felállítása, a környezettudatosság fontosságát kiemelő kampányok

 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható használata: a nemzeti parkok és erdészeti igazgatóságok határon átnyúló fejlesztése, környezet- és tájvédelem, a természetes vizek védelme, ökológiai témájú képzések, a releváns szervezetek együttműködésének támogatása az erőforrások fenntartható felhasználásának érdekében, jogharmonizáció

 • az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának támogatása: az energiahatékonyságot növelő, valamint az energiatakarékosságra és az újrahasznosításra ösztönző tevékenységek promóciója, alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégia kidolgozása, tapasztalatcsere, tanulmányutak, képzések, készségfejlesztő tevékenységek támogatása az öko-innováció és az alacsony szén-dioxid kibocsátás témakörében, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó stratégiák összehangolása (biomassza, víz, geotermia)

Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése (TO 7)

ENI: 11,9 millió euró

 • a mobilitás javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével: a határátkelés megkönnyítése a határon átnyúló utak fejlesztésével, új kerékpárutak építése és a már meglévők felújítása, a határon átnyúló tömegközlekedési rendszerek összehangolása, tudatosságnövelés a környezetbarát közlekedési eszközök promóciója révén, információ technológiai megoldások fejlesztése a tömegközlekedésben

A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések (TO 8)

ENI: 24,5 millió euró

 • a természeti és az emberi tevékenység okozta katasztrófa megelőzése: összehangolt tevékenységek az árvíz megelőzés érdekében, az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése, közös veszély-előrejelző rendszer, valamint a környezetszennyezést mérő monitoring rendszerek kialakítása, mentőalakulatok támogatása és együttműködésük elősegítése a határtérségben, a balesetek nyilvántartása, tapasztalatcsere, tanulmányutak, képzések

 • az egészségügy fejlesztése: egészségügyi infrastrukturális beruházások, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, tapasztalatcsere, képzések, intézményi együttműködések támogatása az járványok témakörében.

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Budapest (korábban: a Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkársága)

 • Magyar Nemzeti Hatóság: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Budapest (korábban: a Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkársága)

 • Közös Titkárság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Budapest

További információ a program hivatalos honlapján: https://huskroua-cbc.eu/

Frissítve: 2022.07.28

 

Aktualitások: 

Álláshirdetés: 2022.07.22

Programmunkatárs

Álláshirdetés: 2022.07.22

Programmenedzser

 

Archívumok: 

2017.02.16.  2017.05.25. 2017.12.18. 2018.01.17. 2018.02.07 2019.11.14  2019.12.17.  2020.02.04 2021.01.05