2017 február 17. 09:30
Az európai szomszédságpolitika arra irányul, hogy támogassa a politikai, gazdasági és társadalmi reformfolyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban. Az egyelőre tartósan EU-n kívül maradó országok közül Magyarország esetében Ukrajnával, valamint további két uniós tagállammal, Szlovákiával és Romániával közösen valósul meg a négyoldalú határon átnyúló együttműködési program. E program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására lesz lehetőség, amelyekben ukrán partner is részt vesz. Az együttműködési programban résztvevő országok jogosult területei az alábbiak:

Közlemény: 2017.02.16.  2017.05.25. 2017.12.18. 2018.01.17. 2018.02.07 2019.11.14  2019.12.17.  2020.02.04 2021.01.05

Magyarország

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye (mint teljes részvételi jogosultságú szomszédos terület)

Szlovákia

 • Kassa megye
 • Eperjes megye

Románia

 • Szatmár megye
 • Máramaros megye
 • Szucsava megye (mint korlátozott részvételi jogosultságú szomszédos terület)

Ukrajna

 • Kárpátalja megye
 • Ivano-Frankivszki megye
 • Csernovici megye (mint korlátozott részvételi jogosultságú szomszédos terület)

A 2014–2020 közötti időszakban az európai szomszédságpolitikát a 2007 óta létező Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ENPI) felváltó európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI) támogatja. A négyoldalú együttműködési programot az Európai Bizottság 2015. december 17-én fogadta el. A Program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás (ENI, a nemzeti társfinanszírozás nélkül) közel 74 millió euró, amely az alábbi tematikus célkitűzések megvalósítását irányozza elő:

 1. A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése (TO 3)

ENI: 11,8millió euró

 1. prioritás: a turisztikai érdekeltségű épületek helyreállítása, a tematikus utak alapjául szolgáló kulturális és történelmi örökségek felmérése, közös turisztikai desztinációk fejlesztése, határmenti kulturális rendezvények szervezése, a helyi kézművesség támogatása, turisztikai képzések szervezése
 1. Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése (TO 6)

ENI: 14 millió euró

1.prioritás:

 • hulladék- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységek: tapasztalatcsere, a határfolyók vízminőségének felmérése, vízminőség-ellenőrzési rendszer felállítása, a környezettudatosság fontosságát kiemelő kampányok
 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható használata: a nemzeti parkok és erdészeti igazgatóságok határon átnyúló fejlesztése, környezet- és tájvédelem, a természetes vizek védelme, ökológiai témájú képzések, a releváns szervezetek együttműködésének támogatása az erőforrások fenntartható felhasználásának érdekében, jogharmonizáció
 • az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának támogatása: az energiahatékonyságot növelő, valamint az energiatakarékosságra és az újrahasznosításra ösztönző tevékenységek promóciója, alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégia kidolgozása, tapasztalatcsere, tanulmányutak, képzések, készségfejlesztő tevékenységek támogatása az öko-innováció és az alacsony szén-dioxid kibocsátás témakörében, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó stratégiák összehangolása (biomassza, víz, geotermia)
 1. Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése (TO 7)

ENI: 21,3 millió euró

 • a mobilitás javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével: a határátkelés megkönnyítése a határon átnyúló utak fejlesztésével, új kerékpárutak építése és a már meglévők felújítása, a határon átnyúló tömegközlekedési rendszerek összehangolása, tudatosságnövelés a környezetbarát közlekedési eszközök promóciója révén, információ technológiai megoldások fejlesztése a tömegközlekedésben

2.prioritás: info-kommunkációs eszközök fejlesztése: a határon átnyúló szélessávú internet hozzáférés elősegítése, kommunikációs központok létrehozása, a közösen működtetett helyi média kapacitás és a vonatkozó szolgáltatások fejlesztése

 1. A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések (TO 8)

ENI: 19,3 millió euró

1.prioritás: a természeti és az emberi tevékenység okozta katasztrófa megelőzése: összehangolt tevékenységek az árvíz megelőzés érdekében, az árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése, közös veszély-előrejelző rendszer, valamint a környezetszennyezést mérő monitoring rendszerek kialakítása, mentőalakulatok támogatása és együttműködésük elősegítése a határtérségben, a balesetek nyilvántartása, tapasztalatcsere, tanulmányutak, képzések

 • az egészségügy fejlesztése: egészségügyi infrastrukturális beruházások, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, tapasztalatcsere, képzések, intézményi együttműködések támogatása az járványok témakörében.

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest
 • Magyar Nemzeti Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest
 • Közös Titkárság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Budapest

További információ a program hivatalos honlapján: www.huskroua-cbc.net.