Az Agrárminisztérium elkészítette a 2021-2027 közötti közös agrárpolitika támogatásainak keretet adó KAP Stratégiai Tervet. A Minisztérium a 2001/42/EK irányelv és a 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően stratégiai környezeti vizsgálatot készíttetett a tervről.

A vizsgálat célja, hogy feltárja a terv lehetséges környezeti hatásait, és javaslatokat tegyen a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a programozási és megvalósítási folyamatban. A vizsgálatot széleskörű partnerség kíséri.

A jelentéssel kapcsolatos társadalmi észrevételeket, véleményeket legkésőbb 2022. október 10-ig várjuk. 

 

Dokumentumok
Magyarország KAP Stratégiai Tervének SKV Jelentése
Archívum

 

Magyarország KAP Stratégiai Terve SKV jelentésének társadalmi egyeztetése
Vélemények rögzítése
Észrevételek és válaszok összefoglalója