A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 előkészítése az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI, European Neighbourhood and Partnership Instrument) létrehozásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK Európa Parlamenti és Tanácsi Rendelet alapján történik. Az ENPI az Európai Bizottság által kezdeményezett pénzügyi eszköz, amely az EU belső határain megvalósuló Európai Területi Együttműködés célkitűzéstől eltérően a közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett régióival való együttműködést támogatja. Magyarország esetében az ukrán határszakasz tartozik ebbe a körbe. E program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására lesz lehetőség, amelyekben ukrán partner is részt vesz.

A programozási folyamat 2006. júliusában kezdődött el és 2008. szeptember 23-án hagyta jóvá az Európai Bizottság a Programdokumentumot.
A Program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás (ENPI, a nemzeti társfinanszírozás nélkül) 68,6 millió euró. Ez az összeg közös forrásnak minősül, amelyen belül nem lesznek országonként elkülönített keretösszegek.

A program lebonyolítása egységes szerkezetben történik függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projektek, közös döntéshozás és közös pénzügyi keretek alkalmazásával.

Az operatív program általános célkitűzése: az együttműködés fokozása és elmélyítése az ukrajnai Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici megyék, valamint a tagállamok határmenti régiói között, környezeti, szociális a gazdasági szempontból fenntartható módon.

 

 

 

 

 

 

 

Az operatív program támogatásra jogosult területei:

Magyarország: Szlovákia: Románia: Ukrajna:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye (mint teljes részvételi jogosultságú ún. szomszédos terület – adjacent region)

Kassa Megye

Eperjes Megye

 

Szatmár Megye

Máramaros Megye

Szucsava Megye (mint ún. szomszédos terület – adjacent region)

Kárpátalja Megye

Ivano-Frankivszki Megye

Csernovici Megye (mint ún. szomszédos terület – adjacent region)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programösszköltségvetésemintegy 74,8 millió euró, melyből 68 millió euró az Európai Unió ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Intézkedés) hozzájárulása. A pályázóktól elvárt önerő mértéke minimum 5%, a projektek támogatási intenzitása 90%.

A programban elért eredmények:

A program első pályázati felhívása 2009. szeptember 22-én zárult. E pályázati felhívás keretében több mint 16 millió euróval támogatott 47 db projektet a Közös Monitoring Bizottság.

A program második pályázati felhívása 2010. október 26-án zárult. E pályázati felhívás keretében több mint 17 millió euróval támogatott 46 db projektet a Közös Monitoring Bizottság.

A program harmadik pályázati felhívása 2012. január 31-én zárult. E pályázati felhívás keretében több mint 6 millió euróval támogatott 30 db projektet a Közös Monitoring Bizottság.

További pályázati felhívás nem kerül meghirdetésre.

További hasznos tudnivalókat a programról és a pályázati kiírásokról a program hivatalos honlapján lehet olvasni:  www.huskroua-cbc.net.