A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül lezárult a Kutatás és Fejlesztés – Tudás alapú gazdaság témában kiírt pályázati felhívásra benyújtott projekttervezetek első (előválogatási) fordulójának hazai értékelési-kiválasztási szakasza.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci-Magyar Együttműködési Program
7/2. prioritási területének pályázati felhívását 2008. november 3.-án
hirdette meg. A projekttervezetek benyújtására 2009. január 30-ig volt
lehetőség.

Összesen 4,5 millió svájci frank támogatási összegre lehetett pályázni az alábbi két területen:

 1. Közös kutatási projektek és az alkalmazott kutatás területén
  kezdeményezett intézményi együttműködési projektek környezeti
  technológia (ideértve az energiaügyet) és egészségügy/élettudomány
  területén – maximálisan 3 millió svájci frank nyújtható támogatással.
 2. Kutatóévek,
  akadémiai csereprogramok a társadalomtudományok terén  – maximálisan
  1,5 millió svájci frank nyújtható támogatással.

A közös kutatási projektek magyar szakemberek
számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy svájci kollégáikkal együtt
folytassanak kutatási tevékenységet. A tevékenység célja a
partnerországok kiemelkedő kutatócsoportjainak erősítése, munkakörülményeik javítása. 

Az intézményi együttműködési projektek a kutatási
és felsőoktatási tevékenységek intézményi aspektusainak fejlesztését és
modernizációját kívánják elősegíteni. A kutatási és oktatási
tevékenységek kereteinek bővítése által a résztvevő magyar intézmények
nemzetközi tudományos körökben is növelhetik vonzerejüket és
versenyképességüket.

Magyarországi székhelyű jogi személyiséggel bíró oktatási intézmények és kutatóintézetek nyújthattak be pályázatot projektgazdaként, feltéve, hogy a svájci együttműködő partnerrel közös szándéknyilatkozatot írtak alá.

A pályázatok elbírálása kétfordulós eljárás keretében történik. A beérkezett projektkoncepciók értékelésére először Magyarországon került sor, az Értékelő Bizottság 2008. május 18.-án ült össze hogy – a két független értékelő
által adott pontszámokat is fegyelembe véve – felállítsa a végső
rangsort. Az Értékelő Bizottság által kidolgozásra javasolt
projekttervezeteket – illetve azok angol nyelvű változatát - a Program
hazai Nemzeti Koordinációs Egysége, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
küldi meg a svájci bírálóknak, akik 3 hónapon belül
hoznak döntést. Az Értékelő Bizottság által kiválasztott
projekttervezetek listája az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: SH/7/2 projektlista

Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, a végleges
projekttervezet kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia
kell az összes igazolást/meghatalmazást és egyéb kapcsolódó
háttéranyagot. Az első fordulóban elért pozitív eredmény nem jelent
automatikus sikert a második fordulóban.

A pályázókat a hazai értékelés eredményéről az elkövetkező napokban hivatalos levélben is értesíti az NFÜ.