Jelentkezés Állami projektértékelői szakértői névsorba

Tisztelt Érdeklődő!

A mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az önkormányzatok számára nyitva álló európai uniós felhívásokra benyújtott és értékelésre kerülő támogatási kérelmek tartalmi értékeléseit állami projektértékelők végzik a 2016. XXXIII. törvény alapján.

Az értékelésben résztvevő állami alkalmazottak végzettségük és szakmai tapasztalatuk alapján meghatározott tématerületeiknek megfelelően, az Európai Unió által elfogadott egységes keretrendszerben végzik értékelői munkájukat. Az állami projektértékelők vizsgálják a benyújtott támogatási kérelmek szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát, biztosítva bármely külső, piaci szereplő érdekeitől való függetlenséget, a fokozott objektivitást és az átláthatóságot.

Az értékelésére folyamatosan várjuk elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését kiemelten a műszaki, természettudományi és orvostudományi területeken. A jelentkezés részletei az Értékelői felhívás és mellékletei mappában található.

A jelentkezők felé megfogalmazott elvárás, hogy

  • a szakértői névsorba történő felvételt követően sikeresen teljesítsék a számukra előírt online képzéseket, amely előfeltétele annak, hogy értékelői munkájukat megkezdhessék;
  • a támogatási kérelmek értékelése során magas szinten alkalmazzák a tématerületüknek megfelelően szakmai tudásukat;
  • érvényesítsék a szakpolitikai szempontokat, az uniós szabályokat és elveket;
  • precízen és szabálykövetően járjanak el az értékelés során;
  • pontosan tartsák be a kijelölt határidőket mind az értékelői jogviszony létesítése és fenntartása, mind az értékelői munkájuk kapcsán.

 

A szakértői névsorba elektronikus úton, a Pályázati Ügyintézés (EPTK) felület Állami értékelés modulban a jelen felhívás 1. melléklete szerinti pályázói adatlap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. A Pályázati Ügyintézés (EPTK) felületre a www.sso.fair.gov.hu felületre történt regisztrációt követően és az EPTK felületre vonatkozó felhasználó szabályzat elfogadása után lehet belépni. További információ a projektertekeles@me.gov.hu e-mail címen kérhető.

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő: folyamatos, amelyet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy az általa normatív utasításban kijelölt személy – közlemény formájában – felfüggeszthet, módosíthat.

Várjuk a jelentkezéseket!