Tisztelt Érdeklődő!

A mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az önkormányzatok számára nyitva álló európai uniós felhívásokra benyújtott és értékelésre kerülő támogatási kérelmek tartalmi értékeléseit és a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó támogatási kérelmek egyes tartalmi értékeléseit, valamint egyes közbeszerzések műszaki szempontú ellenőrzését (közbeszerzési értékelését) állami projektértékelők végzik a 2016. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) alapján.

A tartalmi értékelés és a közbeszerzési értékelés két külön feladatként értelmezendő, ezért megkülönböztetjük a tartalmi értékelőket és a közbeszerzési értékelőket.

Az értékelésben résztvevő Ápjt. szerinti alapjogviszonnyal rendelkezők végzettségük és szakmai tapasztalatuk alapján meghatározott tématerületeiknek megfelelően egységes keretrendszerben végzik értékelői munkájukat. Az állami projektértékelői rendszer biztosítja a hivatkozott értékelések objektív, átlátható és a piaci szereplők érdekeitől független elkészítését. Az állami projektértékelők a feladataikat magas szakmai színvonalon, az irányító hatóság és a nemzeti hatóság által meghatározott objektív szempontrendszernek megfelelően készítik el.

Az értékelési feladatokra folyamatosan várjuk elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését. A jelentkezés részleteiről az „Értékelői felhívás és mellékletei” mappában található dokumentumokból tájékozódhat.

A jelentkezők felé megfogalmazott elvárás, hogy

  • a szakértői névsorba történő felvételt követően sikeresen teljesítsék a számukra előírt online képzéseket, amely előfeltétele annak, hogy értékelői munkájukat megkezdhessék;

  • a támogatási kérelmek és a közbeszerzések értékelése során, magas szinten alkalmazzák a tématerületüknek megfelelően szakmai tudásukat;

  • érvényesítsék tartalmi értékelés vonatkozásában a szakpolitikai szempontokat, az uniós szabályokat és elveket, közbeszerzési értékelés esetén pedig a szakmai szempontokon túl a közbeszerzésekhez kapcsolódó szabályokat;

  • precízen és szabálykövetően járjanak el az értékelés során;

  • pontosan tartsák be a kijelölt határidőket mind az értékelői jogviszony létesítése és fenntartása, mind az értékelői munkájuk kapcsán.

A szakértői névsorba a Pályázati Ügyintézés (EPTK) felület Állami értékelés modulban található pályázói adatlap elektronikus kitöltésével lehet jelentkezni. A Pályázati Ügyintézés (EPTK) felületre a www.sso.fair.gov.hu oldalon történt regisztrációt követően és az EPTK felületre vonatkozó felhasználó szabályzat elfogadása után lehet belépni.

További információ a projektertekeles@tfm.gov.hu e-mail címen kérhető.

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő: folyamatos, amelyet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy az általa normatív utasításban kijelölt személy – közlemény formájában – felfüggeszthet, módosíthat.