Jelentkezés Állami projektértékelői szakértői névsorba

Magyarország a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében mintegy 12 000 Mrd forint európai uniós fejlesztési forrást használhat fel, amely gyors és hatékony felhasználása csak akkor garantálható, ha az értékelésben résztvevő állami alkalmazottak egységes keretrendszerben, a szaktárcák által támasztott szakmai szempontok szerint végzik munkájukat.

A Kormány ezért újjászervezett értékelési rendszert dolgozott ki, amelyen  keresztül próbálja meg elérni, hogy a 2014-2020 programozási időszakban a mikro, kis- és középvállalkozások, valamint önkormányzatok számára nyitva álló felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése kizárólagosan szakpolitikai szempontok alapján történjen, biztosítva a bármely külső, piaci szereplő érdekeitől való függetlenséget, a fokozott objektivitást és az átláthatóságot.

A Miniszterelnökség szakértői névsorába regisztrált szakemberek közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott támogatási kérelmek szakmai színvonalát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kell értékelni. Az értékelésére elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk különböző szakértői tématerületeken.

A Pályázat benyújtására nyitva álló határidő folyamatos, amelyet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy – közlemény formájában – felfüggeszthet, módosíthat.

Pályázatának benyújtására a PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLET 2014-2020 (EPTK) felületen van lehetősége. Amennyiben rendelkezik már hozzáféréssel, akkor a https://eptk.fair.gov.hu/ felületen tud bejelentkezni. Abban az esetben, ha még nem rendelkezik regisztrációval, akkor első lépésként azt szükséges megtennie. Javasoljuk, hogy magánszemélyként regisztráljon a https://eptk.fair.gov.hu/?p=UqQD_B-mRRGcCov53ZsdfA_B-FqpbUkRHfKDvQ%253D%253D linken.

További információ a projektertekeles@itm.gov.hu e-mail címen kérhető.