2007. október 15-én került az Európai Bizottság elé a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram végrehajtását bemutató jelentés, amely a Bizottság ország-értékelését és korábban megfogalmazott ajánlásait is figyelembe véve készült el.

A felülvizsgált Nemzeti Akcióprogram legfontosabb célként a makrogazdasági egyensúly megteremtését jelölte meg, mint a gazdasági növekedés és foglalkoztatás növelésének előfeltételét. Az egyensúlyteremtés szempontjából az utóbbi egy év sikeres volt, mivel az Akcióprogramban bemutatott intézkedéseknek köszönhetően a Konvergencia programban megjelölt hiánycsökkentési pálya teljesült.

A felülvizsgált Akcióprogramban a makro- és mikrogazdaság, valamint a foglalkoztatás terén meghatározott reformintézkedések következetes végrehajtása, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő intézkedésekkel együttesen járulnak hozzá a konvergencia-program sikeres végrehajtásához, így a foglalkoztatás és a gazdaság növekedésének hosszú távú biztosításához.

A Jelentésről a Kormány társadalmi egyeztetést folytatott az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal, valamint 150 ágazati partnerrel. A végrehajtási jelentést a parlamenti pártok az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának keretében vitatták meg, majd ezt követően az Európai Bizottságnak benyújtandó dokumentumot a Kormány a 2007. október 10-i ülésén hagyta jóvá.