2022 szeptember 28. 10:15
„A közvetlen irányítású uniós programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő támogatására” irányuló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás) célja a közvetlen irányítású uniós forrásokból elnyert magyar részesedési arány lakosságarányos mértéknek megfelelő növelése a 2021-2027 közötti programozási időszak tekintetében.

A Miniszterelnökség által kihirdetett pályázati kiírás vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg 4 000 000 000 forint.

A Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkársága a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben valamint a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasításban meghatározott feladatkörében eljárva - eleget téve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény I. melléklet III. 3. pontja szerinti, továbbá a nevesített pályázati kiírásban szereplő közzétételi kötelezettségnek - a jelen Közlemény 1. számú táblázatában, betűrendben teszi közzé a nyertes pályázók listáját.