2017 május 8. 09:45
A 2014-2020-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai alapján a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága ismételten felhívja a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét arra, hogy az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kifogást kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifogás postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség, az így benyújtott kifogást - az idézett kormányrendelet 57/B. § (4) bekezdésére is figyelemmel – érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a 153. § (1) bekezdés i) pontja értelmében.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében kifogást a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, az ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelem benyújtó felületen, kizárólag elektronikus úton kell és lehet benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen közlemény tájékoztató jellegű, nem pótolja a hatályos jogszabályok, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Felhívások szabályainak ismeretét.

 

Kapcsolódó pályázatok