2017 január 6. 13:30
A Vidékfejlesztési Program keretében a VP3-17.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján vehető igénybe a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás.

Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők évente pályázhatnak az adott gazdasági év termelési veszteségeire megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott támogatásra. Olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatható, amelyek üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.

A még jóváhagyással nem rendelkező, díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések biztosítók/biztosító egyesületek általi előkészítése érdekében a szerződések előzetes jóváhagyásáról a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban VP IH) az alábbi közleményt adja ki:

A biztosítók/biztosító egyesületek a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt követelményeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződések különös biztosítási feltételei vonatkozásában legkésőbb 2017. január 31-ig kérhetik a VP IH előzetes jóváhagyását.

A biztosítók/biztosító egyesületek a szerződéseket papír alapon a VP IH részére, az 1357 Budapest, Pf. 6. címre és elektronikusan az emvasfo@me.gov.hu e-mail-címre 2017. január 31. napjáig küldhetik meg.

A mezőgazdasági biztosítási szerződések a már megjelent VP3-17.1.1-16 kódszámú Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek való megfelelőségéről és azok előzetes jóváhagyásáról a VP IH – az agrárpolitikáért felelős miniszter által tett szakmai javaslat alapján – legkésőbb 2017. március 31-ig közleményt ad ki.

Amennyiben a mezőgazdasági biztosítási szerződések különös feltételeinek előzetes jóváhagyása a VP IH és a biztosító közötti eljárásban nem történik meg, úgy a támogatás termelői igénylésekor kell benyújtani a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződést a kifizető ügynökséghez, amelynek megfelelőségét a kifizető ügynökség a támogatási jogosultság vizsgálatakor ellenőrzi.

A már jóváhagyott különös szerződési feltételeket a Pályázati Felhívás, illetve a vonatkozó jogszabályok módosulása esetén szükséges módosítani és a jóváhagyása kérhető.