Az Irányító Hatóság 2014-től a Miniszterelnökség főosztályaként működik Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály néven, mely mellett 2014. április 15-től a közreműködő szervezeti feladatokat a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály látja el.

A közigazgatási reform, mint tématerület új az Európai Unió strukturális alapokból finanszírozott szakterületek sorában.

Több sikeressé vált ország tapasztalata és társadalomtudományi kutatások eredményei azt mutatják, hogy egy ország teljesítőképességének egyik záloga az adott ország fejlődésébe vetett társadalmi bizalom mértéke. Ennek kialakításában és megőrzésében kulcsszerepet játszik az állami intézményrendszer, amelynek fejlesztése áll a közigazgatási korszerűsítés középpontjában.

A Kormány által 2007 augusztusában elfogadott akciótervekbe foglalt projektek alapvető célja az, hogy biztosítsák a magasabb közigazgatási teljesítmény elérését, amely a közigazgatásba vetett társadalmi bizalom növekedéséhez vezet az eljárások egyszerűsítésén és a szolgáltatások bővülésén keresztül.

Az Irányító Hatóság feladata a közigazgatás érintett szereplőinek bevonásával a fenti célokat kielégítő projektek létrehozása, a projektek elfogadtatása és finanszírozása, a projektek szabályos és eredményes végrehajtásának felügyelete.

A stratégiai kereteket az Irányító Hatóság koordinálásával létrehozott, és az Európai  Bizottság által 2007 augusztusában jóváhagyott Államreform Operatív Program és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program biztosítja.

Az Államreform Operatív Program a társadalom elvárásának optimális megoldására törekszik az alábbi három feltétel mentén úgy, hogy közben növekedjen a közigazgatás teljesítménye:
-    adófizetőként a minél olcsóbb működést várják el,
-    állampolgárként (például kulturális, környezeti, szociális, települési) értékeik védelmét és a közjó előmozdítását igénylik,
-    ügyfélként pedig a gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést követelik meg.

A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az alábbi specifikus célokat:
-    javuljon a társadalmi eredmény;
-    takarékosan legyenek felhasználva − a rendelkezésére bocsátott, illetve a működése által érintett − társadalmi erőforrások, valamint
-    javuljon a közszolgálatiság.
A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni.

Prioritási tengelyek
1.    Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
2.    Az emberi erőforrás minőségének javítása
3.    A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések
4-5. Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)

Az Irányító Hatósághoz tartozó közigazgatás fejlesztését célzó további operatív program az
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program.

Az operatív program átfogó célja a közigazgatás teljesítményének a javítása.
Az operatív program magában foglalja a közigazgatás és igazságszolgáltatás működésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját, továbbá az összes infokommunikációs eszközön keresztül nyújtható közszolgáltatás közös elemeként az ügyfelek azonosítását biztosító beavatkozásokat.
Az átfogó célt az alábbi két specifikus cél megvalósítása szolgálja:
-    javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, továbbá
-    növekedjen a működési hatékonyság.

A hatékonyan működő, ügyfélközpontú szolgáltató állam kiépítésének érdekében szükséges a megfelelő intézmények, folyamatok összhangjának megteremtése, a különböző adatbázisok konszolidációja, a jogszabályi és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével azok összekapcsolása, vagy az adatmegosztás, adatkapcsolat lehetőségének biztosítása, valamint – ha kell, a szolgáltatások átalakításával − a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, új szolgáltatások létrehozása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, és a szolgáltatás nyújtásához illetve igénybevételéhez kapcsolódó költség- és időszükséglet minimalizálása.
Ehhez szükséges a közigazgatás belső folyamatainak és szervezetének átszervezéséhez kapcsolódva az informatikai háttér megújítása, valamint kialakított szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez.

A fenti célokat szolgálják az operatív program alábbi prioritási tengelyei:

Prioritási tengelyek
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez)
3. prioritás: kiemelt fejlesztések
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefonon: +36-40-638-638 (kék szám), valamint
E-ügyfélszolgálaton keresztül: http://palyazat.gov.hu/ugyfelszolgalat