Bemutatkozás 

A Közlekedés Operatív Program (továbbiakban KÖZOP) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 29 319 millió Euró összegű keretének legnagyobb költségvetéssel rendelkező operatív programja, melyben a rendelkezésre álló Uniós és hazai források összege 7 090 millió Euró. A KÖZOP által támogatott közlekedésfejlesztések célja az elérhetőség javítása - a globális és regionális versenyképesség növelése és a társadalmi-területi kohézió erősítése érdekében. A jó megközelíthetőség és a megfelelő intermodális kapcsolatok vonzzák a működő tőkét, orientálják a vállalkozások telephelyválasztását, közelebb hozzák a beszerzési és értékesítési piacokat, nagyobb teret adnak a munkaerő mobilitásának, és lehetővé teszik többletjövedelmek realizálását a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén. A jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését. Az operatív program átfogó célja mindezek mellett a környezetkímélő közlekedési módok fejlesztése, a környezeti fenntarthatóság érdekében, szem előtt tartva a Fehér Könyv célkitűzéseit.

 

Időtáv:

2007-2013, azonban a végrehajtás 2015-ig tarthat

EU források:

KA – Kohéziós Alap

ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap

Keret (EU+hazai):

7 090,912 millió Euró

1 904 618,996 millióForint

Hazai rész finanszírozási forrása:

XIX. Uniós Fejlesztések c. fejezet

 

A KÖZOP szakpolitikai megalapozásáért felelős szaktárca a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM). Az operatív végrehajtásért a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) felügyelete alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága felel.

A Közlekedés Operatív Programot az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-én, míg a KÖZOP első Akcióterveit a Kormány 2007. augusztus 8-án fogadta el. A 2007. évben a KÖZOP intézményi felkészülésére, adminisztratív előkészítésére, a program elindítására és a pályázati felhívások elkészítésére helyeződött a hangsúly. A 2008. évben az operatív program módosítására került sor. A Monitoring Bizottság az OP módosítást 2008. szeptember 22-én hagyta jóvá, és a Bizottság 2008. december 10-én fogadta el. Az OP második módosítására a 2008 őszén kezdődő, és egyre mélyülő pénzügyi-gazdasági válság okán került sor. A kormány 2008 decemberében határozatot hozott arról, hogy az ÚMFT operatív programjainak belső átcsoportosítása révén több forrást biztosít a kis- és középvállalkozások fejlesztésére, illetve a foglalkoztatás javítására. 2009. március 1-től a KÖZOP kikerült a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet részletes projektjavaslatok kiválasztására vonatkozó eljárás hatálya alól, amelynek célja, hogy a projektek egyszerűbb és gyorsabb eljárás során kerüljenek kiválasztásra. Továbbá nagyobb hangsúlyt kaptak az előkészítési projektek, amely eredményeként a meghirdetett előkészítési keret kétszeresének megfelelő összegű előkészítési projektjavaslat került benyújtásra.

Specifikus cél Indikátor

Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével

- a teljes TEN közút hálózat utazási idejének csökkenése (óra, perc)

- a teljes TEN vasúthálózat utazási idejének csökkenése (óra, perc)

- áruszállítási volumen növekedése a magyar vasúti hálózatn (ezer tonna)

 

Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi kohézió erősítése érdekében

- a főúthálózat átlagos burkolat állapotosztályzatának javulása

- megyei jogú városokat 30 ill., 60 percen belül elérő munkaképes korú lakosság száma (közösségi busz közlekedést is ideértve) (fő)

 

A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a régiók alternativ megközelíthetőségének javítása céljából

- támogatott központokba beérkező árumennyiség növekedése (ezer tonna, érték)

- Intermodális árufogralom növekedése a támogatott központokban (ezer tonna, érték)

 

A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése

 

- megtakarított eljutási idő a fejlesztett szakaszokhoz kapcsolódóan (utasóra/év)

- a fejlesztések által jobb közlekedési lehetőséggel kiszolgált lakosság (fő)

 

A KÖZOP hat prioritási tengelye és az OP módosítások utáni, aktuális pénzügyi kereteik

Prioritás címe   Forrás Keret * (EU +hazai forrás) Százalékos megoszlás Projektgazdák**

 

 

Millió EUR

Millió HUF

 

 

1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

 

 

 

KA

 

1 212, 406

 

325 652, 119

 

17, 10 %

 

- NIF Zrt.

2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

 

 

 

KA

 

2 024, 831

 

543 869, 740

 

28, 56%

 

- NIF Zrt.                

- MÁV Zrt.             

- GYSEV Zrt.                          

- közlekedési szövetségek

3. Térségi elérhetőség javítása

 

 

 

ERFA

1 744, 597

 

468 598, 684

 

24, 60%

- NIF Zrt.

- többségi önkormányzati

befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok

4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

 

 

 

 

KA

178, 911

 

48 055, 528

 

2, 52 %

- 100%-os állami

tulajdonú társaságok

- állami költségvetési szervek   

- helyi önkormányzatok   

- helyi önkormányzatok társulásai

- felsoroltak konzorciumai

5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

 

 

 

KA

1 833, 887

 

492 582, 086

 

25, 86 %

- helyi önkormányzatok

- többségi önkormányzati befolyás alatt álló

közlekedési vállalatok

- önkormányzat és közlekedési vállalatának konzorciuma

6. Technikai segítségnyújtás

 

96, 280

 

25 860, 838

1, 36 %

 

-   NFÜ KÖZOP IH

-   KIKSZ Zrt.

-   KvVM FI

-   EK Nkft.

Összesen   7 090, 912

 

1 904 618,996

100 %  

* A Ft-összegek az OP-ban meghatározott EUR-összegekből a Pénzügyminisztérium által megadott 268,6 HUF/EUR árfolyamon kerültek kiszámításra (érvényes: 2010.04.12 - 2010.07.09)
** Előkészítésre valamennyi, a táblázatban megjelölt szervezet jogosult pályázni

Amire büszkék vagyunk


Magyarország élen jár a nagyprojektek elfogadásában!

Első brüsszeli elfogadást nyert magyar nagyprojekt
A Debrecen városi villamosvasút-hálózat fejlesztése nagyprojektet a benyújtott magyar nagyprojektek közül elsőként hagyta jóvá az Európai Bizottság 2008. december 19-én. A projekt teljes költsége 17,7 Mrd Forint, a megítélt támogatás mértéke 15,8 Mrd Forint.


Első brüsszeli elfogadást nyert európai vasúti nagyprojekt

A vasútvonal korszerűsítések közül a Sopron- Szombathely- Szentgotthárd vonal elsőként az európai vasúti nagyprojektek közül megkapta az EB jóváhagyását, a projekt teljes költsége 48,6 Mrd Forint, a megítélt támogatás mértéke 41,3 Mrd Forint. A fejlesztés az ütemtervnek megfelelően halad.

Magyarország az élen jár a nagyprojektek benyújtásában!