A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret projektjeinek közreműködő szervezeti feladatait ellátó szervezetek (röviden KSZ-ek) finanszírozása az egyes operatív programok „technikai segítségnyújtás” (angolul „Technical Assistance – röviden „TA”) elnevezésű prioritásaiból történik. Tekintettel arra, hogy ilyen célra a tagállamok részére allokált források meghatározott százalékát lehet csak fordítani – ami így magától értetődően korlátos összeg – valamint arra, hogy elvárás a minél inkább a ténylegesen nyújtott teljesítmény alapján történő finanszírozás, a 2011-es esztendővel kezdődően új SLA (azaz „Service Level Agreement”) rendszer került bevezetésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a KSZ-ek közötti elszámolásra. Ez egységes, minden KSZ-re kiterjedő, standardizált alapú módszertant alkalmazó eljárás, amelyben a KSZ-ek a ténylegesen elvégzett feladatok alapján jelentenek az NFÜ felé és számolnak el negyedévente.

Ebben a kiadványban a KSZ-ek hatékonyságának összehasonlító elemzését mutatjuk be az új SLA rendszerből származó tényadatok felhasználásával, Data Envelopment Analysis (röviden DEA) módszertannal.

A kiadvány elérhető az NFÜ Központi Monitoring Főosztályán.