A KTK Monitoring Bizottság hatékony működése a Strukturális Alapokból származó pénzeszközök eredményes felhasználásának záloga, melynek alakuló ülése szeptember 19-én került megrendezésre. A KTK Monitoring Bizottság felelős a Strukturális Alapokból érkező támogatás felhasználásának felügyeletéért, illetve annak megítéléséért, hogyan kezelik az Operatív Program Irányító Hatóságok az irányításuk alá tartozó pénzeszközöket. Az 1260/1999. EK rendelet értelmében a KTK Monitoring Bizottság felügyeli a Strukturális Alapok fogadásának hatékony és eredményes megvalósítását.

 

A KTK Monitoring Bizottság megalakulása

 

A KTK Monitoring Bizottság hatékony működése a Strukturális Alapokból származó pénzeszközök eredményes felhasználásának záloga, melynek alakuló ülése szeptember 19-én került megrendezésre.

A KTK Monitoring Bizottság felelős a Strukturális Alapokból érkező támogatás felhasználásának felügyeletéért, illetve annak megítéléséért, hogyan kezelik az Operatív Program Irányító Hatóságok az irányításuk alá tartozó pénzeszközöket. Az 1260/1999. EK rendelet értelmében a KTK Monitoring Bizottság felügyeli a Strukturális Alapok fogadásának hatékony és eredményes megvalósítását.

A KTK Monitoring Bizottság szerepei és kötelezettségei a következők:
 

  • A KTK célkitűzéseinek megvalósítása érdekében elvégzett munka értékelése;
  • A megvalósítás eredményeinek értékelése, különös tekintettel a KTK célkitűzések megvalósítására és az eredmények értékelésére;
  • A KTK éves és záró végrehajtási jelentéseinek mérlegelése és elfogadása;
  • Az EK pénzeszközökről szóló határozatainak tartalmát módosító javaslatok mérlegelése és jóváhagyása;
  • Módosító javaslatok előterjesztése az Irányító Hatóságok felé a támogatások esetleges korrekciójáról;
  • A KTK nemzeti tájékoztatási stratégiájának elfogadása és a Strukturális Alapokra vonatkozó megfelelő kommunikáció megszervezése.
  • A Strukturális Alapok igénybevételével megvalósuló Operatív Programok a támogatások megvalósításáért konkrét felelősséggel tartozó önálló Monitoring Bizottságokkal rendelkeznek.

 


A KTK Monitoring Bizottság tagjai között a partnerség elvének értelmében 50-50%-os arányban kormányzati és nem-kormányzati képviselők szerepelnek. Így a központi közigazgatás képviselői mellett a régiók, az önkormányzatok, a szociális partnerek, a környezetvédő, a nőképviseleti, a fogyatékos, valamint a roma szervezetek vesznek részt a bizottság munkájában szavazati joggal rendelkező tagként.

Az alakuló ülést Baráth Etele köszöntő beszéde, valamint a Bizottság jövőbeli munkájáról tartott rövid ismertetője nyitotta meg. Ezt követően John Bedingfield és Robert Smith mintegy 1 órás előadása következett, mely a KTK Monitoring Bizottság feladatait, működésének folyamatát, valamint tagjainak felelősségi körét mutatta be.
Rövid kávészünet és sajtótájékoztató után a jelenlévő tagok megvitatták, illetve némi módosítással elfogadták az ügyrendtervezet.

A KTK Monitoring Bizottság következő ülésére november 28-án kerül sor. Ezen ülés napirendi pontjait a következők alkotják majd: az ügyrend megerősítése; a tagok tájékoztatása az NFT helyzetéről; valamint a jövő évi kommunikációs terv megvitatása és elfogadása.