A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) leadását követően megkezdődnek a tárgyalások az Európai Bizottsággal az EU, illetve a magyar fél tényleges pénzügyi kötelezettségvállalását jelentő Közösségi Támogatási Keretetről (KTK-ról). A KTK-hoz kapcsolódó Operatív Programok végrehajtásáért a különböző minisztériumokban (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Magyar Terület- és regionális fejlésztési Hivatal) felállított Irányító Hatóságok felelnek. Az ő munkájukat koordinálja a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban felállított KTK Irányító Hatóság, amely átfogó felelősséggel bír a KTK végrehajtásáért.

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK