Mint az már a Harmadik Kohéziós Jelentésben és a Bizottság 2004. júliusában kiadott rendelet-tervezeteiben is megjelent, a Bizottság határozott elképzelése a 2007-2013-as programozási periódusra vonatkozóan a stratégiai megközelítés erősítése.

Ennek érdekében az általános rendelet tervezetében a Bizottság javaslatot tesz arra, hogy az új programozási időszak előtt a Tanács fogadjon el egy, a kohéziós politikára vonatkozó átfogó stratégiai dokumentumot (Közösségi Stratégiai Irányelvek) a Bizottság javaslata alapján, amely tartalmazza a Parlament álláspontját, és amelyben – a Bizottság elképzelése szerint – egyértelmű prioritásokat határoznak meg a kohéziós politika tekintetében az egész Közösség, a tagállamok és a régiók számára.


Ez a stratégiai megközelítés iránymutatást jelentene a politika megvalósításához, és nagyobb politikai felelősség kapcsolódna hozzá. Segítene abban, hogy pontosabban meghatározzák a kohéziós politika, illetve a lisszaboni és a göteborgi cselekvési programok között megvalósítandó együttműködés szintjét, és növelné az összhangot az Általános Gazdaságpolitikai Iránymutatások és az Európai Foglalkoztatási Stratégia között. Az európai intézmények – a javaslat szerint – minden évben megvizsgálnák a stratégiai prioritások tekintetében történt előrehaladást, illetve azokat az eredményeket, amelyeket a tagállamok helyzetjelentéseit összefoglaló bizottsági jelentés alapján elérnek. A tagállamok Nemzeti Fejlesztési Terveit felváltó egyszerűsített programozási dokumentumainak, a Nemzeti Stratégiai Referenciakereteknek biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok a strukturális támogatást a közösségi irányelvekkel összhangban használják fel.