Az Európai Unió létrehozott négy különleges programot, ún. Közösségi Kezdeményezést, hogy közös megoldásokat találjon az Unió egészét érintő problémákra.

A közösségi kezdeményezések, a strukturális alapokhoz hasonlóan a gazdasági és társadalmi kohéziós célok érdekében működnek, a lényeges eltérés az alkalmazott munkamódszerek között van. Míg a strukturális alapok fejlesztéseit nemzeti szinten koordinálják, addig a közösségi kezdeményezéseket központilag, Brüsszelből irányítják.

A közösségi kezdeményezések fő célja a specifikus területekhez tartozó úttörő jellegű, innovatív megközelítések támogatása. A Kezdeményezésekben részt vevők kötelezik magukat az eredményeik közkinccsé tételére annak érdekében, hogy más tagállamokban és tagjelölt országokban is fel lehessen használni a megszerzett tapasztalatokat.

Az előző programszakaszban (1994-99) mintegy tucatnyi Közösségi Kezdeményezés működött. A jelenlegi (2000-2006) programozási időszakban az Európai Bizottság a hatékonyság és átláthatóság érdekében a Közösségi Kezdeményezések számát négyre csökkentette. A Közösségi Kezdeményezések finanszírozására a Strukturális Alapok kötelezettségi előirányzatainak 5,35% -t (10,4 milliárd Euró) fordítják.

A csatlakozás után hazánkban az EQUAL (kb.26,8 millió euró) és a INTERREG (kb.60,9 millió Euró) program fog elindulni. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban 2001-től folynak kísérleti jellegű LEADER típusú programok, melyek tovább fejlesztése eredményezte az Agrár és vidékfejlesztési operatív program LEADER + intézkedését.

Interreg: határokon átnyúló, nemzetek közötti és interregionális együttműködést és tervezést támogatja. Az Interreg program projektjeit az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozzák.

Határmenti projektek támogatása: közös tervezés pl. határmenti KKV hálózatainak kialakítása, a közszállítás akadályainak megszüntetése,
Olyan nagy méretű transznacionális "európai régiók" területrendezési stratégiáinak kidolgozását támogatja, amelyek az adott területeken több szomszédos EU tagállamot lefednek.

Leader +: A program célja a vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján.

Új technológiák, eljárásosok alkalmazása a térségi termékek versenyképességének javítása érdekében.

A vidéki térségben élők életminőségének javítása
Adott térség természeti és kulturális értékeinek optimális kihasználása

Az Agrár és vidékfejlesztési operatív program (AVOP) LEADER + intézkedése, melyet megtalál az AVOP program-kiegészítő dokumentumában.

EQUAL: A kezdeményezés célja a munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű egyenlőtlenség leküzdése. Az EQUAL program keretében támogatható témakörök az Európai Foglalkoztatási Stratégia alapján kerültek kidolgozásra, fő prioritásai:
Munkavállalási képesség, foglalkoztathatóság javítása
Vállalkozások és a vállalkozói készségek fejlesztése
Alkalmazkodóképesség növelése
Egyenlő esélyek férfiak és nők számára
Az Equal program projektjeit az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozzák.

További információk:

www.equalhungary.hu

www.szmm.gov.hu

www.ofa.hu

Urban: A válságban lévő városok és városias területek fenntartható fejlődését igyekszik elősegíteni. Olyan városi fejlesztési stratégiákat támogat, amelyet a helyi irányítók dolgoznak ki szociális partnerek, privát szervezetek, lakossági csoportok, egyéb partnerségek bevonásával. Az Urban program projektjeit az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozzák.

új technológiák terén képzések szervezése,
autómentes területek kialakítása
közszolgáltatások fejlesztését taglaló tanulmányok készítése
közterületek felújítása