A KFF által közzétett anyagok célja, hogy szakmai iránymutatást fogalmazzanak meg a minőségellenőrzési eljárások, illetve a szabályossági eljárások során benyújtásra kerülő dokumentumok ellenőrzéséhez, valamint segítséget nyújtsanak a tipikus hibák kezeléséhez. Céljuk továbbá, hogy segítséget nyújtsanak a szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi/közbeszerzési elszámolhatósági szempontú jogszerűségének/szabályszerűségének elbírálásánál. Jelen dokumentumok a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok alapján kerültek előkészítésre, tartalmuk a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai és az esetlegesen módosuló jogszabályi környezet alapján változhat.