2008 december 23. 00:00
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy megjelent a TÁMOP 6.2.4./A jelű, „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára – A komponens” című pályázat.

Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása, a fekvőbeteg ellátás közel 10%-os kapacitáscsökkenése több ezer egészségügyben dolgozót érint. Az átszervezések és a funkcióváltások, intézményi összevonások következtében kialakuló humán kapacitástöbbletet át kell irányítani azokba az intézményekbe, ahol hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat regisztrált az ágazat, vagy ott a hiány rövidesen várható.

Ezt a célt segítheti elő egy olyan foglalkoztatást támogató program elindítása, amely a felszabaduló kapacitást befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében. A több mint 2 milliárd forint keretösszegű pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

Támogatás nyerhető az egészségügyi intézménynél alkalmazni kívánt orvos, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatására, különösen a pályázati dokumentációban feltüntetett, illetve az adott intézményben hiányszakmának minősülő körökben, és a járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeken belül működő ún. mobil team (pl: hospice/palliatív-team) humán erőforrás állománya foglalkoztatásának támogatására, és ezen túl a teamen belül az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatására.

A foglalkoztató intézményeknek a pályázat keretein belül 12-24 hónapos időtartamra vállalniuk kell a felvett munkavállalók foglalkoztatását, illetve a mobil teamek működtetését, majd a pályázat zárását követően biztosítaniuk kell a felvett munkavállalók továbbfoglalkoztatását, illetve a mobil teamek működtetését minimum a foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamig.

Pályázhatnak a közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző járó- és/vagy fekvőbeteg-szakellátó intézmények különös tekintettel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben meghatározott súlyponti kórházakra, valamint otthoni szakellátást nyújtó szolgálatok és a házi orvosi szolgálatok (a részletekről feltétlenül tájékozódjon a teljes pályázati dokumentációban!).

A vissza nem térítendő támogatás összege 4 millió és 50 millió forint között mozoghat. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a lehet.

A pályázatokat 2009. március 2. és 2009. június 2. között lehet benyújtani. 2009. március 2. és 2009. március 20. között kizárólag csak súlyponti kórházak nyújthatnak be pályázatot."