2008 december 23. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy kiírásra került a TÁMOP 5.4.7. jelű, "A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat. Jelen pályázat célja, hogy az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott munkaképességű, vagy szerzett fogyatékossággal élő látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatást kapjanak, amely előfeltétele a társadalomba és a munkaerőpiacra való visszailleszkedésüknek. 800 millió forint európai uniós támogatás osztható szét e célokra.

Támogatás kapható az elemi rehabilitációs szolgáltatáselemek nyújtására, fejlesztésére, kapacitásainak bővítésére. Siketvak személy projektbe lépése esetén személyre szabott speciális szolgáltatás nyújtására, a nyújtani kívánt szolgáltatások ismertté tételére, az elemi rehabilitációs szolgáltatáselemek nyújtásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére. Együttműködés kialakítására a szemészeti klinikákkal, szemészetekkel, a megye (kistérség) háziorvosaival, az ORSZI-val, a helyi érdekvédelmi szerveződésekkel, az ÁFSZ intézményeivel, a területen elérhető szociális alapszolgáltatásokkal (támogató szolgálatok, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, falu- tanyagondnoki szolgálat stb.), illetve a szociális szakellátó rendszerrel. Uniós pénz nyerhető el továbbá az egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjára és az újonnan belépő rehabilitációs szakemberek akkreditált továbbképzésére, a képzési költségek kiegészítésére. Támogatható még szupervízió a szolgáltatást nyújtó belső munkatársak számára.

A pályázatra központi költségvetési szervek intézményei, alapítványok és egyesületek jelentkezhetnek.

A Közép-magyarországi régió területén az elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás 80 millió és 113,6 millió forint között mozoghat. A többi régióban 80 millió és 120 millió forint között lehet az uniós segítség összege.  

A pályázatok benyújtására 2009. február 1. és 2009. március 15. között van lehetőség.