2008 augusztus 6. 00:00
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy megjelent a TÁMOP-5.3.1/08/1 jelű Közép-Magyarországi régióra, illetve a TÁMOP-5.3.1/08/2 jelű konvergencia régiókra vonatkozó, „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására” című pályázat.

Magyarországon a foglalkoztatási szint uniós összehasonlításban rendkívül alacsony. Különösen rossz helyzetben vannak a romák, a fogyatékkal élők, a szenvedély- és pszichés betegséggel küzdők, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő, munkatapasztalattal nem rendelkező hátrányos helyzetű fiatalok. Most 3,6 milliárd forint jut arra, hogy minél többen visszataláljanak a munka világába.

A pályázatokra szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói, illetve olyan non-profit szervezetek pályázhatnak, melyek alapdokumentumában szerepel a szociális és/vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásnyújtás.

Figyelem! A Közép-magyarországi régió, illetve a konvergencia régiók területén megvalósuló fejlesztések támogatására két külön pályázat szolgál!

A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró inaktív emberek számára olyan, az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét. Azaz: lehetővé teszik, hogy minél előbb álláskeresővé váljanak, és sikerrel kapcsolódhassanak be a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba.

A konvergencia régiók területén megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keretösszeg 3.060.000.000 forint. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 20 millió Ft, de legfeljebb 80 millió Ft lehet. A Közép-magyarországi régió területére a pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 540.000.000 forint. Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 20 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet.

A pályázatok beadására 2008. szeptember 15-től 2008. november 15-ig van lehetőség.