2008 május 30. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy kiírásra került a TÁMOP 5.2.5 jelű, „Gyermekek és fiatalok integrációs programjai” című 3 komponensű konstrukció végleges dokumentációja.

A sikeres iskolai karriernek meghatározó hatása van a későbbi
munkaerő-piaci életpályára, ezért minden gyermek számára biztosítani kell a jól
hasznosítható tudás, képességek és készségek megszerzését. Ezt akadályozhatják a
különböző családi problémák, illetve – a gyakran ezek következményeként
kialakuló – iskolai kudarcok, csavargás, lemorzsolódás, amelyek a devianciák
irányába veszélyeztetetté teszik a gyerekeket.

Az A komponens keretében a társadalmi integráció növelése érdekében a
hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, fiatalok és családjaik számára válhatnak elérhetővé a szülői szerepet erősítő, a családi
konfliktusokat rendező, a családi kohéziót erősítő, valamint az oktatási
rendszeren kívüli integrációs, prevenciós programok. Mindezek kompenzálják hátrányaikat, segítik az iskolai megfelelést,
az iskolai rendszerű oktatásban maradást, illetve visszakerülést és a megfelelő társadalmi
minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést és erősítik a
társadalmi részvételt.

A pályázat B komponensének célja, hogy segítse a fiatalok,
különösen a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítását, egyéni
és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztését, minőségi információkkal történő
ellátását. A 12 és 29 év közötti gyerekek és fiatalok társadalmi
integrációjának, elsősorban iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak,
munkaerő-piacra való belépésüknek elősegítése, továbbá társas (szociális)
kapcsolataiknak bővítése, közösségi, közéleti részvételüknek fejlesztése,
családi életre való felkészítése, életpálya-tervezésük tudatosságának
erősítése.

A
droghasználat a társadalom minden rétegében megjelenik, azonban a társadalmi
integrációból kiszoruló fiatalok esetében a droghasználat és annak hátrányos
következményeinek valószínűsége nagyobb.

A pályázat célrendszerében - C komponens - kiemelt helyet foglal el az
illegális szerfogyasztók és sérülékeny életkorban lévők számára olyan alternatív
szolgáltatások biztosítása, mely szolgáltatások a érintettek számára könnyen
megközelíthető környezetben, mindennapi
tevékenységük szerves részeként jelennek meg
(pl. bevásárlóközpontok, a szabadidő-eltöltés egyéb színterei), így a
prevenciós beavatkozás igénybevétele nem jelent
megbélyegzést, könnyű hozzáférést és az
érintettek eredményesebb bevonását
teszi lehetővé.