2008 október 28. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy meghirdetésre került az „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért, 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázati konstrukció. A pályázati kiírás a Közép-Magyarországi Régióban azonos címmel, de TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR azonosítóval jelent meg.

A konstrukció
célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő
javítása, ennek keretében a gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális
tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok
bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel
bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményes megoldások nem, vagy
csak rossz hatásfokkal működnek.

A konstrukció
mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális
oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja
meg.

Jelen pályázati kiírás keretében közművelődési intézmények,
közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötő szervezetek, illetve fenntartóik pályázhatnak, 10-100 millió
forintos támogatásra.

A pályázatok benyújtása 2008. december 1-től 2009. január 15-ig
lehetséges.