2009 február 6. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TAMOP-3.2.3/08/1, TAMOP-3.2.3/08/1/KMR, TAMOP-3.2.3/08/2, illetve TAMOP-3.2.3/08/2/KMR „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázat benyújtási határidejét meghosszabbította 2008. február 28-ig. Továbbá a konstrukció javított kitöltőprogramja felkerült a honlapra.

A dokumentáció a mai napon az alábbi pontokon változott meg: 

Sor szám Módosított dokumentum Módosult pont Módosítás

1.

Pályázati útmutató, pályázati
felhívás

 

A pályázatok benyújtási határideje 2009. február 28-ra módosult.

2.

Pályázati útmutató

F8

Új csatolandó melléklet:
helyi önkormányzattal
kötött közművelődési megállapodás (amennyiben releváns)

 

Pályázati útmutató

 

Módosított
szövegrész:
Az
igényelhető előleg minimum 25%, maximum 35% a PM engedély alapján.

3.

Pályázati adatlap

5.5, 5.6.2

Új oszlopok beillesztése: 2011. első és
második negyedévre

 

Pályázati útmutató

E1

A monitoring mutatók teljesítésének határideje 2010
helyett „A projekt szakmai zárásának időpontja” lett a TAMOP 3.2.3. 2. köre
esetében is.

4.

Pályázati adatlap,

kitöltési útmutató

8.

Módosított szöveg: Konzorcium esetében a
főpályázóra, a fenntartó által benyújtott pályázat esetében a fenntartóra
vonatkozóan kell kitölteni.

5.

Kitöltési útmutató

4.1.3 és 4.4.3; 4.4.1,

Módosított szöveg: maximum 600 karakter;

maximum
2000 karakter

6.

Kitöltési útmutató

5.7

Módosított szöveg: 5.7.1      – TAMOP 3.2.3/1. kör esetén kitöltendő INDIKÁTOROK

Az
adatlap 5.7.1 pontjában szereplő indikátorokat kizárólag a TAMOP-3.2.3/08/1
vagy TAMOP-3.2.3/08/1/KMR kódszámú pályázat esetében kell kitölteni
("Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési
kapacitásának bővítésére)

5.7.2    – TAMOP 3.2.3/2. kör  esetén kitöltendő INDIKÁTOROK

Az
adatlap 5.7.2 pontjában szerepindikátorokat KIZÁRÓLAG a TÁMOP-3.2.3/08/2 vagy
TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR kódszámú pályázat esetében kell kitölteni, a
megpályázott (al)komponenseknek megfelelően. ("Építő közösségek",
közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában”)

7.

Mellékletek

 

Csatolva
a Költségvetés szöveges indoklása c. dokumentum (a TAMOP 3.2.3. 2. köre
esetében)

8.

Részletes költségtervezési lap

3-4. fül

Új sor beillesztése a költségek
ütemezéséhez:

„2011 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán
elszámolandó költségek”.

Továbbá módosult a „színezés” is.