2009 január 14. 00:00
Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a TAMOP-3.2.3/08/1, TAMOP-3.2.3/08/1/KMR, TAMOP-3.2.3/08/2 és TAMOP-3.2.3/08/2/KMR „Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázati konstrukciók dokumentációja több ponton módosult, valamint a pályázatokhoz tartozó kitöltőprogram a mai naptól letölthető.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TAMOP-3.2.3/08/1 és  TAMOP-3.2.3/08/1/KMR „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázat dokumentációja a mai napon az alábbi pontokon változott meg.

Sor szám Módosított dokumentum Módosult pont Módosított szöveg

1.

Pályázati útmutató, Pályázati felhívás

(KMR pályázat esetében nem releváns)

A3

A rendelkezésre álló keret ezen 80%-ának terhére konzorcium akkor támogatható, amennyiben minden, vagy legfeljebb a felnőttképzési akkreditációval rendelkező konzorciumvezetőn kívül minden más tagjának székhelye a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (…)

2.

Pályázati útmutató

(nem KMR pályázat esetében nem releváns)

C1.2

Törölt szöveg: speciális képzési programok kidolgozása és lebonyolítása hátrányos helyzetű társadalmi csoportok részére;

3.

Pályázati útmutató

(KMR pályázat esetében nem releváns)

C1.2

Új szövegrész (lábjegyzet): Azon pályázatok esetében releváns, amelyekben a kötelező tevékenységként megvalósítandó képzésekbe nem feltétel, hogy a C.11 pontban felsorolt hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai kerüljenek bevonásra.

4.

Pályázati útmutató

 

C9

A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 24 hónap áll a pályázó a rendelkezésére, de a projekt befejezésének dátuma legkésőbb 2011. június 30. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap.

5.

Pályázati útmutató

C11

  • Nem támogatható olyan felnőttképzési akkreditációval rendelkező közművelődési intézmény/szervezet vagy fenntartója, amely a TAMOP-3.2.3/08/2 vagy a TAMOP -3.2.3/08/2/KMR pályázat keretében megvalósítandó felnőttképzési tevékenységre nyert támogatást a jelen pályázat megvalósulási helyszínéül szolgáló közművelődési intézmény/szervezet (telephelye/tagintézménye) fejlesztésére veszi igénybe.
  • Jelen pályázat keretében elnyert támogatás a keresztfinanszírozás keretében támogatható tevékenységek esetében más támogatással nem kombinálható. Ennek értelmében a C1.4 pontban a keresztfinanszírozás keretében támogatható tevékenységek nem támogathatóak abban az esetben, ha a fejlesztésbe bevont közművelődési intézmény/szervezet jelen pályázat keretében fejlesztendő telephelye/tagintézménye az ÚMFT vagy az ÚMVP pályázati támogatásait ugyanezen tevékenységekre vonatkozóan igénybe veszik.

6.

Pályázati útmutató

F8

A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya - pályázó által hitelesített másolat

Konzorciumi megállapodás) - eredeti vagy pályázó által hitelesített másolat

Intézmény-akkreditációs okirat (akkreditált intézmény esetében) - pályázó által hitelesített másolat

7.

Adatlap

4.3.2

(maximum 2000 karakter)

8.

Adatlap

5.6.1,

5.6.2

Új oszlopként beszúrva: Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

9.

Adatlap

5.7

5.7.2    – TAMOP 3.2.3/2. kör  esetén kitöltendő INDIKÁTOROK

Aa) és Ab) alkomponens esetében az útmutatónak megfelelően a 3. indikátor:

A képzésbe bevont résztvevők közül a képzést sikeresen befejezők aránya

Eredmény

%

75%

2010

Tanúsítvány, jelenléti ív

10.

Adatlap

9.1

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele minimum 0,5-0,5 pont elérése a két fenntarthatósági kategóriában!

11.

Adatlap (Nyilatkozatok)

21. számú nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a pályázatba bevont közművelődési intézmény/szervezet jelen pályázat keretében fejlesztendő telephelye/tagintézménye érintett az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében támogatott, az épület belső felújítását/ eszközbeszerzést célzó fejlesztési projektben, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) pályázata keretében támogatott projektben.

12.

Adatlap (Nyilatkozatok)

43. számú nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a fejlesztendő tevékenység IKSZT címmel rendelkező intézményben valósul meg.

13.

Adatlap kitöltési útmutató

 

A honlapon elhelyezésre került.

A TAMOP-3.2.3/08/2 és  TAMOP-3.2.3/08/2/KMR „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázat dokumentációja a mai napon az alábbi pontokon változott meg.

Sor szám Módosított dokumentum Módosult pont Módosított szöveg

1.

Pályázati útmutató

C2

Módosított szövegrész: Az ERFA típusú tevékenységek továbbá nem támogathatóak abban az esetben, ha a pályázatba bevont közművelődési intézmény/szervezet jelen pályázat keretében fejlesztendő telephelye/tagintézménye érintett az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében támogatott, az épület belső felújítását, ill. eszközbeszerzést célzó fejlesztési projektben, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) pályázata keretében támogatott projektben

2.

Pályázati útmutató, Költségvetési specifikáció

C3

Új szövegrész: az elszámolható költségek közé bekerült a „terembérlés – kizárólag hátrányos helyzetű kistérségben megtartott programok, tanfolyamok esetében”

3.

Pályázati útmutató,

C9

Módosított szövegrész:A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 24 hónap áll a pályázó a rendelkezésére, de a megvalósítás végső határideje 2011. június 30. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap. 

4.

Pályázati útmutató, felhívás

F2

Új szövegrész: A pályázatok benyújtása 2009. január 10-től 2009. február  17-ig lehetséges.

5.

Pályázati útmutató

F3

Törölt szövegrész: valamint a nyilatkozatokat

6.

Pályázati útmutató

F8

Új szövegrész: A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya - pályázó által hitelesített másolat

Konzorciumi megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns), valamint egyéb szakmai együttműködési megállapodások (ha releváns) - eredeti vagy pályázó által hitelesített másolat

FAT intézményakkreditációs okirat (ha releváns) – pályázó által hitelesített másolat

Képzési programakkreditációs okirat (amennyiben releváns)- pályázó által hitelesített másolat

7.

Pályázati útmutató

E

A tartalmi értékelési kritériumoknál az adatlap pontjaira való téves 4.1.A, 4.1.C hivatkozás javításra került: 4.1.1 és 4.1.3

8.

Adatlap

4.3.2

Módosított szövegrész: maximum 2000 karakter

9.

Adatlap

5.6.1,

5.6.2

Új oszlopként beszúrva: „Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások”

10.

Adatlap

5.7

5.7.2    – TAMOP 3.2.3/2. kör  esetén kitöltendő INDIKÁTOROK

Aa) és Ab) alkomponens esetében az útmutatónak megfelelően a 3. indikátor:

A képzésbe bevont résztvevők közül a képzést sikeresen befejezők aránya

Eredmény

%

75%

2010

Tanúsítvány, jelenléti ív

11.

Adatlap

9.1

Módosított szövegrész: Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele minimum 0,5-0,5 pont elérése a két fenntarthatósági kategóriában!

12.

Adatlap (Nyilatkozatok)

21. számú nyilatkozat

Módosított szövegrész: Nyilatkozom, hogy a pályázatba bevont közművelődési intézmény/szervezet jelen pályázat keretében fejlesztendő telephelye/tagintézménye érintett az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében támogatott, az épület belső felújítását/ eszközbeszerzést célzó fejlesztési projektben, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) pályázata keretében támogatott projektben.

13.

Adatlap (Nyilatkozatok)

43. számú nyilatkozat

Módosított szövegrész: Nyilatkozom, hogy a fejlesztendő tevékenység IKSZT címmel rendelkező intézményben valósul meg.

14.

Mellékletek

 

Csatolásra került a fenntarthatósági útmutató

15.

Adatlap kitöltési útmutató

5.2.1

Új szövegrész: (maximum 1500 karakter)

16.

Adatlap kitöltési útmutató

9.

Módosított szövegrész: A Pályázat Adatlap kitöltése során legyen fokozott figyelemmel arra, hogy minimum 1 pontot el kell érnie jogosultsági kritériumként:

  • legalább 0,5 pontot a I. Környezettudatos menedzsment és tervezés fenntarthatósági kategóriában meghatározott fenntarthatósági szempontok vállalásával kell elérnie,
  • további 0,5 pontot pedig a II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás kategóriában meghatározott fenntarthatósági szempontok vállalásával.