2007 december 14. 00:00
Mai nappal az NFÜ – ROP IH az alábbi változtatásokat teszi közzé a turisztikai attrakciófejlesztési pályázatokkal kapcsolatban:

1. Pontosításra került a pályázat kódja. A pályázati kiírás neve így már tartalmazza a
pályázatban szereplő komponensek betűjeleit minden esetben. Ez a változtatás
kizárólag technikai jellegű és mind az útmutatóra, mind a pályázati felhívásra vonatkozik.

2. Módosításra került az útmutató „E.” (Kiválasztási kritériumok) című fejezete. Kiegészítésre és
pontosításra kerültek a benyújtási, teljességi és jogosultsági kritériumok annak
érdekében, hogy egyértelmű legyen a Pályázók számára, hogy a pályázati
dokumentációban benyújtandó anyagok milyen kritérium alá esnek, továbbá milyen
lehetőségek vannak abban az esetben, ha a pályázati dokumentáció nem teljes
körű.

3. Felkerült a honlapra a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges útmutató,
amely egyben az előzetes megvalósíthatósági tanulmányra is vonatkozik. Így a
pályázati útmutatóban mindkét tanulmány készítésére vonatkozó hivatkozás
javításra került. (Az útmutató kétfordulós pályázatok esetében technikai
okokból mostantól a „IV-V.” számokon jelenik meg.)

Kérjük, hogy mindig az NFÜ honlapján letölthető
legfrissebb dokumentumokat használja a pályázat kidolgozása során, amelyek
minden változtatást tartalmaznak!

A turisztikai
attrakciófejlesztési pályázatok további régióspecifikus változásai:

1. Közép-Dunántúl

Feltöltésre került a XI-es számú költségvetési tábla
melléklet a KDOP-2007-2.1.1.B és C kiírásnál egyaránt.

2. Közép-Magyarország

A Pro Régió Kht. kérésére, az NFÜ jóváhagyása után a KMOP-2007-3.1.1 A turisztikai vonzerő- és
termékfejlesztés előmozdítása
c. pályázati kiírás esetében módosítások
kerültek átvezetésre.

Pályázati útmutató B1. pont (Pályázók köre):

A pályázók köre bővül:

-

a társadalombiztosítási költségvetési
szervekkel (KSH 33),

-

a köztestületekkel (KSH 54)

Pályázati útmutató D2. pont (Támogatás mértéke):

D komponens esetében erdei kisvasutat üzemeltető vállalkozások (konkrétan: (helyesen) Ipoly Erdő Zrt, MÁV
Zrt.) számára
nyújtható támogatás maximális mértéke is 85 %-ra növekszik.

A Pályázati útmutató
E. pontjában (kiválasztási kritériumok) a benyújtási kritériumok ellenőrzésének
1. kritériuma bővült a következő mondattal:

A pályázati adatlap nyomtatott, valamint a pályázatot
tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum nem későbbi a benyújtási
határidőnél.

2. kritériuma a
következő mondattal:

Vonalkóddal rendelkező nyomtatott adatlap, valamint
elektronikus adathordozón benyújtott xdat adatfájl.

A teljességi ellenőrzés bővült 1 kritériummal:

A költségvetési tábla a Projekt adatlap struktúrájának
megfelelően részletezett. (ha nem: hiánypótlás)

A szakmai értékelés
minden egyes
komponens / téma-specifikus szakmai értékelési szempontja bővült:

A 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet szerinti,
területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségben (Szobi kistérség),
vagy 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen (Ipolytölgyes,
Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Tápiószőlős) valósul meg.

3. Dél-Alföld

Az útmutató E3 fejezetében az alábbi monitoring mutató
pontosításra kerül:

Eladott fürdőbelépők száma - 130% vagy minimum 50
ezer látogató, a két érték közül a kisebb.

4. Balaton

Feltöltésre került a XVIII. sz. költségvetés részletezése
táblázat című melléklet

5. Észak-Magyarország

A C8.
pont területi szűkítés pontatlan megfogalmazása javításra került.

 

Kapcsolódó pályázatok