2009 január 19. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a KözOP - 2008 - 5.3 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritás projekt előkészítés konstrukciójának pályázati kiírása az alábbiak szerint módosult:
Módosított dokumentum neve Módosított pont Módosítás

Pályázati felhívás és útmutató

C.6. A projekt befejezése, pénzügyi elszámolás
végső határideje

 

A projektelőkészítés
megvalósítására a pályázónak a 2007-2013
időszak
áll rendelkezésre (tényleges befejezési időpontot a projektelőkészítés
támogatásáról szóló támogatási szerződés állapít meg).

A
projektelőkészítés megvalósításának napja az a nap, amelyen a
projektelőkészítésre kötött támogatási szerződésben meghatározott feladat,
cél szerződésszerűen teljesült (az előkészítés tartalmától függően, pl. a
tervezési feladatok lezárultak, a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre
állnak, a területelőkészítés lezárult, a kivitelezés közbeszerzési
eljárásának előkészítése megtörtént, nagyprojekt esetén a 1828/2006 EK
rendelete XXI.melléklete szerinti támogatási kérelem a szükséges
mellékletekkel együtt elkészült) és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások
pénzügyi rendezése megtörtént.

A pénzügyi elszámolás végső határideje 2013. december 31.,
de nem később, mint a támogatási szerződésben meghatározott határidő.