2010 január 8. 00:00
Az 1828/2006/EK bizottsági rendelet XXI. sz. melléklete a Bizottság részére benyújtandó nagyprojektek Támogatási Kérelmének mintájára vonatkozóan megváltozott. A módosítást a Bizottság 846/2009/EK rendelete (2009. szeptember 1.) tartalmazza.

Kérjük
Tisztelt pályázóinkat, hogy támogatási kérelmüket a továbbiakban a módosított, a
honlapon közzétett minta alapján szíveskedjenek összeállítani és
benyújtani.