2009 október 1. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a TÁMOP-5.4.3/09/1 jelű Közép-magyarországi Régióra és a TÁMOP 5.4.3/09/2 számú konvergencia régiókra kiírt "A házi segítségnyújtás fejlesztése" című pályázat dokumentációja a mai napon az alábbi pontokon változik meg.
Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg

Pályázati útmutató

Pályázati felhívás

B. Pályázók köre

Jelenlegi szöveg:

„Pályázó lehet:

  • az az önkormányzat, mely házi segítségnyújtó szolgálatot tart fenn
  • az önálló jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező házi segítségnyújtó szolgálat kizárólag az általa ellátott terület(ek) települési önkormányzataival konzorciumot alkotva.
  • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagy konzorciumi tagként való pályázása esetében ezen útmutató mellékletét képező fenntartói nyilatkozat csatolása szükséges és kizárólag az általa ellátott terület(ek) települési önkormányzataival konzorciumot alkotva pályázhat.”

Módosított szöveg:

„Pályázó lehet:

  • az az önkormányzat, valamint önkormányzatok által létrehozott kistérségi társulás, mely házi segítségnyújtó szolgálatot tart fenn
  • az önálló jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező házi segítségnyújtó szolgálat, amennyiben rendelkezik az általa ellátott terület(ek) települési önkormányzatainak együttműködési szándéknyilatkozatával (nyertes pályázat esetén a szerződéskötés feltétele az intézmény és az érintett önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás)
  • az önálló jogi személyiséggel, és részben önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező házi segítségnyújtó szolgálat, amennyiben rendelkezik az általa ellátott területet(ek) települési önkormányzatainak együttműködési szándéknyilatkozatával (nyertes pályázat esetén a szerződéskötés feltétele az intézmény és az érintett önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás), illetve rendelkezik az útmutató mellékletét képező (19. sz.) fenntartói nyilatkozattal

Pályázati útmutató

B. Pályázók köre

A pályázó szervezetnek 2008. december 31-e előtti alapításúnak kell lennie.

Pályázati útmutató

E. Kiválasztási kritériumok

1. Befogadási kritériumok

Jelenlegi szöveg:

24.5. Szándéknyilatkozat a projektben való részvételről

Módosított szöveg:

24.5. A célcsoport tagjainak szándéknyilatkozata a projektben való részvételről

24.15 Együttműködési szándéknyilatkozat a települési önkormányzatok részéről

Pályázati útmutató

F8. Csatolandó mellékletek listája

Jelenlegi szöveg:

  • szándéknyilatkozat projektben való részvételről

Módosított szöveg:

  • A célcsoport tagjainak szándéknyilatkozata a projektben való részvételről
  • Együttműködési szándéknyilatkozat az települési önkormányzatok részéről