A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette el a Terra Studio Kft. a 2000-2011 közötti Közlekedési infrastruktúra fejlesztések értékelését.

Az értékelés fő célja a 2014-2020 közötti szakpolitikai tervezés, programozás és a végrehajtáshoz kapcsolódó program menedzsment számára javaslatok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a fejlesztéspolitikai döntések megalapozásához, a támogatási rendszer eredményességének javításához, visszacsatolásokat nyújtanak a prioritások eredményeiről, hatásairól, a végrehajtás intézményrendszerének hatékonyságáról.

Az értékelés összefoglalást nyújt arról, hogy a 2000-2011 közötti európai uniós támogatások (ISPA/Kohéziós Alap 2000-2006, KIOP 2004-2006, ROP 2004-2006, KözOP 2007-2013, ROP-ok 2007-2013, Phare és határon átnyúló együttműködési programok), illetve egyéb forrásokból megvalósult fejlesztések hogyan járultak hozzá a magyar közlekedésfejlesztéshez, a közlekedésfejlesztési stratégiákban és az uniós támogatási programokban megfogalmazott átfogó és specifikus célok megvalósulásához.