A 2014-2020-as uniós költségvetési időszak forrásfelhasználását szabályozó rendelettervezetek alapján a Közép-Magyarország régió támogathatósági feltételei a jelenlegi időszakhoz képest jelentősen változni fognak.

A 2014-2020-as programozási időszak formálódó jogszabálytervezetei alapján a KMR 2014-től támogathatóság szempontjából a legfejlettebb európai régiók csoportjába fog tartozni. Ez mind a rendelkezésre álló források nagyságát, mind a forrásfelhasználás legfontosabb szabályait meghatározza majd. Az tervezetek jogosultsági szabályai és forrásallokációs mechanizmusai alapján 2014 után Közép-Magyarországon a Strukturális Alapok keretében elérhető források nagysága a jelenlegi időszakhoz képest lényegesen csökkenni fog. A forráscsökkenés elsősorban az ERFA-ból finanszírozható tevékenységeket fogja érinteni. Emellett a rendelkezésre álló források jelentős részét koncentráltabban, néhány előre definiált, az EU 2020 stratégiával összhangban álló tematikus célkitűzés mentén lehet majd felhasználni. 

Elemzésünkben a Közép-Magyarország régió különböző térségeiben felmerülő fejlesztési igények, illetve a 2007-2013-as időszak forrásfelhasználásáról szerzett tapasztalatok alapján tekintjük át a változások várható hatásait. Ezen túlmenően néhány olyan javaslatot fogalmazunk meg, amelyek a fentiek figyelembe vételével segíthetik a régió eredményes felkészülését a következő időszakra.