A KFF által közzétett összefoglalók célja, hogy szakmai iránymutatást fogalmazzon meg a minőségellenőrzési eljárás során, illetve a szabályossági eljárások során a benyújtott dokumentumok ellenőrzéséhez, valamint segítséget nyújtson a tipikus hibák kezeléséhez. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson a szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi szempontú jogszerűségének elbírálásánál.

Jelen összefoglalók a 2014. és 2015. évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján kerültek előkészítésre. Az összefoglalók tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhatnak.