A közbeszerzés modul elsődleges célja, hogy a kedvezményezetteknek (ajánlatkérőknek) lehetőséget adjon az előkészítés alatt lévő, megindított, adott esetben lefolytatott ellenőrzésre benyújtott közbeszerzési eljárásaik, és az ehhez kapcsolódó esetleges szerződésmódosítások nyomon követésére a megfelelő informatikai támogatottság megteremtésével. A közbeszerzés modul kiemelkedő előnye, hogy a Kedvezményezettnek – felhasználóbarát módon – információt szolgáltat közbeszerzési eljárásuk és esetleges szerződésmódosításuk ellenőrzésének előrehaladásáról, illetve sok esetben mentesíti őket a dokumentumok papír alapon történő benyújtásától.

A közbeszerzés modul alapját a 4/2011. (I.28.), a 272/2014 (XI.5.), a 256/2021. (V. 18.) Kormányrendeletek jelentik, amely rendeletek szabályozzák a közbeszerzési eljárások ex-ante, utóellenőrzési, valamint utólagos ellenőrzési folyamatát, továbbá a közbeszerzési eljárások lefolytatása eredményeképpen született szerződések módosítása kapcsán előírt ellenőrzés folyamatát.

A rendeletek előírják, hogy minden közbeszerzési eljárást ellenőrzésnek kell alávetni, függetlenül attól, hogy a kapcsolódó támogatási kérelem már benyújtásra került-e az intézményrendszerhez.

A közbeszerzés modul célja, hogy:

• Segítse a kedvezményezettet a közbeszerzési eljárások dokumentálásában;

• Egyszerűsítse a kedvezményezettek és a Közreműködő Szervezet (KSZ), Irányító Hatóság (IH) és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) munkáját;

• Elektronikus úton segítse elő az ajánlatkérő és a KSZ-ek közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatalos kommunikációját.

KÖZBESZERZÉSI FELÜLET