A Kárpát-medence azon európai régiók közé tartozik, amelyek az éghajlatváltozás hatásainak jobban ki vannak téve. Európában Magyarország néz szembe a legnagyobb árvízvédelmi problémával, a belvízprobléma is egyedülálló, az aszályok kockázata pedig még ezeket is meghaladja. A környezeti hatások mellett erőforrásaink túlzott használata is olyan kérdéseket vet fel, amelyeket kezelnünk kell. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) ezen problémák megoldásához nyújt támogatást.

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott új fejlesztési programok magasabb színvonalon folytatják az eddig megkezdett munkát. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) nem csak tükörképe az eddigi KEHOP-nak, de sok újdonsággal is bővült, figyelembe véve az újonnan felmerült környezeti problémákat, az átalakuló szabályozási környezetet és az erősödő zöldítési törekvéseket. A KEHOP Plusz levonja az elmúlt időszak tanulságait és bővebb mozgásteret teremt mind a beruházások jellegét, mind a megcélzott közönséget tekintve.

Az operatív program célja a környezetszennyezés és az erőforrásaink túlzott kihasználásának csökkentése, a biológiai sokféleség megóvása és a körforgásos gazdaság előtérbe helyezése. Kiemelt figyelem jut a zöld-kék infrastruktúra fejlesztésére és a helyi energiaközösségekre. Emellett elsődleges feladata még új munkahelyek létrehozása és a károsanyag kibocsátások csökkentése különösen a leginkább karbon-intenzív megyékben.
A KEHOP Plusz az EU által meghatározott ún. szakpolitikai célok közül elsősorban a második (röviden: zöldebb Európa) célt fedi le az alábbi öt prioritás révén:

  1. Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
  2. Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
  3. Környezet- és természetvédelem
  4. Megújuló energiagazdaság
  5. Méltányos Átmenetet Támogató Alap

 

Dokumentumok
KEHOP Plusz összefoglaló
Hivatalosan benyújtott KEHOP Plusz_20221108
TJTP_Baranya_20220701
TJTP_BAZ_20220701
TJTP_Heves_20220701

 

Archívum és kapcsolódó anyagok
KEHOP Plusz – korábbi verziók
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
Korábbi verziókhoz érkezett vélemények
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételekre adott válaszok