A Kárpát-medence azon európai régiók közé tartozik, amelyek az éghajlatváltozás hatásainak jobban ki vannak téve. Európában Magyarország néz szembe a legnagyobb árvízvédelmi problémával, a belvízprobléma is egyedülálló, az aszályok kockázata szintén jelentős. A környezeti hatások mellett erőforrásaink túlzott használata is olyan kérdéseket vet fel, amelyeket kezelnünk kell. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) ezen problémák megoldásához nyújt támogatást.

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott új fejlesztési programok magasabb színvonalon folytatják az eddig megkezdett munkát. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) nem csak tükörképe az eddigi KEHOP-nak, de sok újdonsággal is bővült, figyelembe véve az újonnan felmerült környezeti problémákat, az átalakuló szabályozási környezetet és az erősödő zöldítési törekvéseket. A KEHOP Plusz levonja az elmúlt időszak tanulságait és bővebb mozgásteret teremt mind a beruházások jellegét, mind a megcélzott közönséget tekintve.

Az operatív program célja a környezetszennyezés és az erőforrásaink túlzott kihasználásának csökkentése, a biológiai sokféleség megóvása és a körforgásos gazdaság előtérbe helyezése. Kiemelt figyelem jut a zöld-kék infrastruktúra fejlesztésére és a helyi energiaközösségekre. Emellett elsődleges feladata még új munkahelyek létrehozása és a károsanyag kibocsátások csökkentése különösen a leginkább karbon-intenzív megyékben.
A KEHOP Plusz az EU által meghatározott ún. szakpolitikai célok közül elsősorban a második (röviden: zöldebb Európa) célt fedi le az alábbi öt prioritás révén:

  • Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés

  • Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság

  • Környezet- és természetvédelem

  • Megújuló energiagazdaság

  • Igazságos Átmenet Alap

 

Dokumentumok
KEHOP Plusz összefoglaló
Elfogadott KEHOP Plusz
Területi Igazságos Átmenet Terv – Baranya megye
Területi Igazságos Átmenet Terv – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Területi Igazságos Átmenet Terv – Heves megye

 

Archívum és kapcsolódó anyagok
KEHOP Plusz – korábbi verziók
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
Korábbi verziókhoz érkezett vélemények
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételekre adott válaszok