Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott új fejlesztési programok magasabb színvonalon folytatják az eddig megkezdett munkát. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) nem csak tükörképe az eddigi KEHOP-nak, de sok újdonsággal is bővült, figyelembe véve az átalakuló szabályozási környezetet és az erősödő zöldítési törekvéseket. A KEHOP Plusz levonja az elmúlt időszak tanulságait és bővebb mozgásteret teremt mind a beruházások jellegét, mind a megcélzott közönséget tekintve.

A KEHOP Plusz az EU által meghatározott ún. szakpolitikai célok közül elsősorban a második (röviden: zöldebb Európa) célt fedi le az alábbi öt prioritás révén:

  1. Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
  2. Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
  3. Környezet- és természetvédelem
  4. Megújuló energiagazdaság
  5. Méltányos Átmenetet Támogató Alap

 

A KEHOP Plusz első része a program stratégiáját és hátterét mutatja be, ezt követi az egyes prioritások leírása, majd az eddig lezajlott partnerségi folyamat bemutatása. 

A program sikeressége nagyban függ a leendő projektgazdák tájékozottságától, a hazai szereplők összefogásától és a kölcsönös előnyök felismerésétől. Ehhez ad támpontot a KEHOP Plusz partnerségi folyamata, amelyben az érdeklődők konstruktív észrevételeikkel formálhatják a programokat és konkrét tájékoztatást kaphatnak kérdéseikre. A partnerségi folyamat kiváló lehetőséget ad a többi partner kérdéseinek, az ezekre adott válaszoknak a megismerésére is, valamint a partnerek közötti kapcsolatteremtésre, új vagy szorosabb együttműködési formák kialakítására.

 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz
Vélemény rögzítése

 

Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
45. heti válasz
46. - 50. heti válasz
52., 53. és 1. heti válasz
3. heti válasz
5. heti válasz

 

Korábbi verzió
Vélemények