A koordinációs szerv (Innovációs és Technológiai Minisztérium) által ellátandó legfontosabb feladatok a 1303/2013/EU rendeletben megfogalmazottakon túl, a vonatkozó hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) szerint:

 • a program- és projekt végrehajtás egységességének biztosítása (egységes jogszabályi környezet, sablon dokumentumok elkészítése)
 • az éves fejlesztési keret tervezési folyamatának koordinációja
 • rendszerleírások elkészítésének koordinációja
 • felhívások minőségbiztosítása, közzététele
 • partnerségi egyeztetési, kommunikációs feladatok koordinációja
 • Magyarország képviselete az uniós bizottságokban, munkacsoportokban
 • Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság titkársági feladatainak ellátása
 • külső ellenőrzések miatt felmerülő feladatok koordinációja
 • közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése
 • egyeséges monitoring és információs rendszer működtetése
 • csalás elleni tevékenység koordinációja
 • a programok előrehaladásának nyomon követése, indikátorok figyelése
 • az éves végrehajtási jelentés elkészítésének koordinációja
 • teljesítmény keretrendszer felügyelete
 • pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos feladatok
 • IH döntés ellen benyújtott kifogások elbírálása
 • IH által hozott szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása

 

A koordinációs szerv tehát főként az IH-k munkáját segítő, támogató feladatokat végez, az operatív programok végrehajtása teljes mértékben az IH-k feladata.