2010 augusztus 10.
2010-ben ismét meghirdetésre kerül - az Új Széchenyi Terv irányaival összhangban - a Gazdaságfejlesztési Operatív Program harmadik legmagasabb támogatási összegű támogatását kínáló GOP-2010-2.1.1/C „Komplex vállalati technológia fejlesztés” című pályázati kiírás. A támogatási konstrukció keretében legalább 150 millió, de legfeljebb 400 millió forint igényelhető, és a megítélt támogatás 25%-a vehető igénybe előlegként. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint a 2010. évre.

Az ipari
ágazatokban működő vállalkozások a teljes nemzetgazdasági foglalkoztatás közel
25%-át biztosítják Magyarországon. A szektorban működő nagyvállalatok jelentős
közvetlen foglalkoztatást generálnak, ennél is jelentősebb az a közvetett hatás,
amely a főleg kis- és középvállalkozásokból álló beszállítói hálózatukon
keresztül érvényesül.

A GOP-2010-2.1.1/C „Komplex vállalati
technológia fejlesztés” című pályázati kiírás célja
, hogy támogatást
nyújtson a magyar vállalkozásoknak ahhoz, hogy

 • meglévő termelőkapacitásuk fejlesztésével,
  vagy új tevékenységek indításával stabilizálhassák a helyüket a válság után
  újrarendeződött piacokon,
 • növeljék az árbevételüket és
  exportteljesítményüket,
 • egyúttal megrendeléseikkel segítsék mindebben
  a beszállítói körükben tevékenykedő vállalkozásokat is.

A pályázati
kiírás keretében a modern eszközök és
berendezések mellett informatikai fejlesztés, gyártási licenc és know-how
vásárlása során felmerült kiadások, piacra jutási, infrastrukturális és
ingatlanfejlesztési, tanácsadási, valamint minőség- és egyéb irányítási
rendszerek bevezetési költségei számolhatóak el.

A támogatás mértéke a vállalkozás
méretétől függ: a mikro-, kis- és középvállalkozások az összes elszámolható
költség 40%-át, a nagyvállalkozások legfeljebb 30%-át nyerhetik el. A pályázat
keretében olyan induló vállalkozások is pályázhatnak, amelyek partner vagy
kapcsolt vállalkozásaik révén felelnek meg a kiválasztási és támogathatósági
feltételeknek.

A korábbi években is meghirdetett
pályázat idei kiírásában több feltétel módosult. A konstrukció feltételrendszere
összehangolásra került az Új Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési
céljaival.
Ennek
megfelelően az értékelő rendszer erősen preferálja a KKV körbe tartozó
pályázókat, valamint a húzóágazatokban megvalósuló projekteket. Az új értékelő
rendszer keretében a pályázó múltbeli adatainak értékeléséről pozitív irányba
tolódik a hangsúly a projekt megvalósíthatóságának értékelésére. Értékelési
szempontként jelennek meg a megvalósítandó projekt nemzetgazdasági vonatkozásai,
így pontozásra kerül a projekt költségvetésén belül a minél magasabb hazai
beszállítói hányad, mutató méri a pályázó cégek által Magyarországon megfizetett
adó összegét, valamint új értékelési szempontnak számít a projekt megvalósítása
révén vállalt nagyobb exportképesség is.

A kiírás feltételrendszere
figyelembe veszi a válság utáni újrarendeződést jellemző gazdasági tendenciákat
is, így a korábbinál kedvezőbben került meghatározásra a megelőző évek
árbevétel-változásához kapcsolódó jogosultsági kritérium. Ezen a területen
kiemelten érvényesül a húzóágazatok, így a kiemelt exportképességű, és jelentős
magyar beszállítói körrel rendelkező járműgyártó ágazat
preferálása.

Az állami támogatásokkal
történő hatékony gazdálkodás jegyében az értékelési rendszer előnyt biztosít
azon vállalkozások számára, amelyek a kötelezőnél nagyobb önerőt vállalnak a
projekt megvalósításában.

A Magyarország hat konvergencia
régiójában megvalósuló fejlesztések támogatására vonatkozóan
2010. szeptember 17-től 2010.
október 29-ig van lehetőség pályázatok benyújtására. A pályázati kiírás a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján érhető el a Pályázatok menüpontban http://palyazat.gov.hu/palyazatok.