A 2007-2013 közötti operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kommunikációs tevékenységek félidei értékelése

Az Európai Bizottság 1828/6 EK rendelete, 4. cikk, 2. bekezdés előírásainak teljesítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a TNS Hoffmann Kft. médiakutató cég végezte el „A 2007-2013 közötti operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kommunikációs tevékenységek félidei értékelése” vizsgálatot. Az értékelési munka 2011. július 20. és 2012. március 1-je között zajlott.

Az értékelés célja az volt, hogy megvizsgálja, hogyan járultak hozzá a 2007-2013-as uniós fejlesztések és operatív programok végrehajtásával kapcsolatos 2007-2010 közötti kommunikációs tevékenységek a kommunikációs tervekben kitűzött célok megvalósításához, az uniós fejlesztések eredményeinek és az Európai Unió fejlesztésekben betöltött szerepének az ismertségéhez. A feladatleírás az értékelés kulcskérdéséhez szorosan kapcsolódó kérdésként fogalmazta meg továbbá azt, hogy a kommunikációs tevékenységek, illetve az azokért felelős intézmények milyen eredményesek, hatásosok és hatékonyak voltak.