A pénzügyi perspektíván belül a kohéziós politikára vonatkozó alfejezet az 1. Fenntartható növekedés fejezeten belül található meg. A Bizottság 2004. február 16-i javaslatának* megfelelően a kohéziós politika és az erre szánt források a jövőben három, a jelenlegi időszakétól némileg eltérő, célkitűzés támogatását fogja megvalósítani:

▫ A Konvergencia célkitűzés támogatja majd a legszegényebb régiókat (közösségi átlag GDP 75%-a alatt), valamint a statisztikai hatás által érintett régiókat. Ezen kívül ez alatt a célkitűzés alatt részesülnek átmeneti támogatásban a bővítés következményeként az ún. statisztikai hatás miatt 1. célkitűzés szerinti jogosultságukat elvesztő régiók (phasing-out régiók).

▫ A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés forrásaiból az ún. phasing-in régiók (gazdasági hatás miatt az első célkitűzés támogatására jogosulatlanná váló régiók), valamint valamennyi a Konvergencia célkitűzésre nem jogosult régió részesül majd.

▫ Az Európai területi együttműködés célkitűzése a korábbi Interreg közösségi kezdeményezés szerepét átvéve a határon átnyúló (határ menti, transznacionális és interregionális) együttműködéseket támogatja ill. az erre jogosult régiók számára nyújt majd támogatást.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (A kohéziós politika reformjára irányuló javaslatát a Bizottság először a 2004. februárjában közzétett Harmadik Kohéziós Jelentésében vázolta föl, majd az ennek szellemiségét hordozó a kohéziós pénzek felhasználási kereteit rögzítő rendelet-tervezetek (általános [COM(2004)492]; ESZA [COM(2004)493]; Kohéziós Alap [COM(2004)494]; ERFA [COM(2004)495]; EGCC [COM(2004)496]) 2004. júliusi közzétételével konkretizálta.)