2012 március 19. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt pályázati felhívás.

A konstrukció célja a szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény) és a hazai szakképzés átalakuló intézményi és szervezeti keretei között a szak- és felnőttképzési rendszer tartalmi fejlesztése,   az egyes képzési területek szabályozásának és tartalmának egységesebbé tétele, illetve annak az európai képzési rendszerekhez való közelítése.
A munkaerőpiaci rugalmasság növelésének és a munkaerő versenyképessé tételének feltétele egy támogató képzési rendszer kialakítása. A szakképzési reformok intézkedéseinek végrehajtásához középfokú szakképzésben bekövetkező szerkezeti változások, valamint a felnőttképzés fejlesztése szükségessé teszik a tartalmi, módszertani átdolgozást.

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 4,67 milliárd forint.

A kiírásra a pályázatokat 2012. március 20. és 2012. április 19. között lehet benyújtani.