2010 szeptember 20. 00:00
2010. szeptember 20-tól a KEOP-2009-4.2.0/A pályázati kiírás Pályázati Felhívás és Útmutató F9. a pályázó által csatolandó mellékletének listája kiegészült a 8. és 9. ponttal, illetve a KEOP-2009-5.2.0/A pályázati kiírás Pályázati Felhívás és Útmutató F9. a pályázó által csatolandó mellékletének listája kiegészült a 12. és 13. ponttal:
  • A 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 57. § (2) e. pontja értelmében valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – bankszámla esetében a fenntartási időszak végéig érvényes, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél a pályázat kötelező melléklete. (melléklet szerint: felhatalmazó levél)
  • A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Arról, hogy az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, valamint hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a pályázó biztosítékadását korlátozza. (melléklet szerint: Biztosíték korlátozó nyilatkozat)

A kért felhatalmazó levél és a biztosíték korlátozó nyilatkozat elérhető honlapunkon.