2012 július 10. 00:00
A „Részletes Pályázati Útmutató a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz” című dokumentum 2012. július 6. napján az alábbi pontokban módosult:

F.4.3. A hiánypótlás rendje, tisztázó kérdés alkalmazása pontja az alábbiak szerint változott:  
Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnapok), akkor a határidő a következő munkanapon jár le.  

A módosítást követően:  
Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanapon jár le.  

F.6.3. Kifizetés igényléshez kapcsolódó egyéb rendelkezések  f) pontjában foglalat szövegrész a az alábbiak szerint változott:  
A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy szállítója az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban nem nyújtott részére pénzkölcsönt (ide nem értve a halasztott fizetés esetét), valamint hogy a részére az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban esetlegesen nyújtott kölcsönök a Hpt. pénzkölcsön-nyújtásra vonatkozó szabályainak megfelelnek, azaz éven belül egy alkalomnál többször kölcsön nem került a részére folyósításra (ide nem értve a pénzügyi intézmények által folyósított hiteleket és kölcsönöket) azzal, hogy több részletben folyósított hitel vagy kölcsön több kölcsönnek minősül.  

A módosítást követően:  
A kedvezményezettnek nyilatkozni lehet arról, hogy szállítója az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban nem nyújtott részére pénzkölcsönt (ide nem értve a halasztott fizetés esetét), valamint hogy a részére az elszámolásra benyújtott számla kiállítását megelőző 3 hónapban esetlegesen nyújtott kölcsönök a Hpt. pénzkölcsön-nyújtásra vonatkozó szabályainak megfelelnek, azaz éven belül egy alkalomnál többször kölcsön nem került a részére folyósításra (ide nem értve a pénzügyi intézmények által folyósított hiteleket és kölcsönöket) azzal, hogy több részletben folyósított hitel vagy kölcsön több kölcsönnek minősül.

 

Kapcsolódó pályázatok