A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya | 2016-12-01 21:36:04

Észrevételek a KEHOP-3.1.2. A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól címet viselő felhívással kapcsolatban

Szakmai észrevételek

 • A felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezetében nem kerül tisztázásra, hogy a megjelenített indikátor célértékeket minden projekt esetében teljesíteni kell, vagy a tervezett fejlesztéssel arányos mértékben kell a vállalt indikátor célértéket megadni.
 • A felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetének 3. Tartalmi értékelési szempontok részében megjelenített táblázatának pontozással értékelhető szempontjainál érdemes lenne 0 pontot érő kategóriát bevezetni az alábbiak szerint:
 • A gyűjtés fejlesztése révén elért háztartások számának változása (%):
  • 0-10%-kal több biohulladék gyűjtéssel elért háztartás – 0 pont
 • A fejlesztéssel megvalósított, megelőzés keretében kezelt vagy elkülönítetten gyűjtött biohulladék fajlagos mennyiségének növekedése a projektterületen (kg/fő/év):
  • 0-5 kg/fő/év növekedés – 0 pont
  • 5,1-10 kg/fő/év növekedés – 5 pont…stb.
 • A fejlesztés révén a megelőzéssel eltérített, az elkülönítetten gyűjtött és/vagy a komposztálás által kezelt hulladékmennyiség változása (összes, %):
  • 0-5%-kal több kezelt biohulladék – 0 pont
  • 5,1-24,99%-kal több kezelt biohulladék – 5 pont
 • A fentiekben 2. számmal megjelölt kritérium pontosítása is szükséges lehet, ugyanis a megelőzés keretében kezelt fogalom helyett az egyértelműség érdekében a házi és közösségi komposztálással kezelt szóhasználat javasolható.

  Továbbá a pontszámmal ellátott kiválasztási kritériumoknál a 4. A projektterületen az elmúlt 3 évben volt az elkülönített biohulladék gyűjtéshez kapcsolódó tevékenység kritériumnál 3 pont jár, ha nem volt szemléletformálás az elmúlt 3 évben és 5 pont jár, ha volt szemléletformálás az elmúlt 3 évben. Ez a pontozási rendszer ebben a formában előnyben részesíti az olyan támogatást igénylőket, amelyek korábban már folytattak szemléletformálási tevékenységet. Az olyan támogatást igénylők viszont háttérbe szorulnak, amelyek nem folytattak eddig szemléletformálási tevékenységet, holott lényeges volna, hogy ezeken a területeken is legyen ilyen tevékenység. Erre való tekintettel javasoljuk a pontozás felcserélését az alábbiak szerint:

  • volt szemléletformálás az elmúlt 3 évben – 3 pont
  • nem volt szemléletformálás az elmúlt 3 évben – 5 pont

  Technikai jellegű, pontosító észrevételek:

  A felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezetének második mondatát a következőképpen javasoljuk átírni:

  Az elkülönített gyűjtés bevezetését a 2016-ra, a hulladéklerakókra vonatkozó…

  A felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezetének 3. mondatát a következőképpen javasoljuk módosítani:

  „a házi és a közösségi komposztálása feltételeinek” helyett: „a házi és közösségi komposztálása feltételeinek”

  A fejezet 4. mondatának kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

  „a fenntartható hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása”

  A fejezet utolsó bekezdésének második tagmondatát a következőképpen javasoljuk kiegészíteni:

  célkitűzések, valamint összhangban vannak az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben megfogalmazott fejlesztési irányokkal.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  István Barta | 2016-12-01 09:41:43

  Tisztelt Cím!

  A társadalmi egyeztetésre közzétett KEHOP-3.1.2 kódszámú A biológiailag lebomló hulladékok eltérítése a hulladéklerakóktól c. tervezethez az alábbi két pontban kívánok hozzászólni:

  1. A felhívás tervezet 10. oldalán a „3.4.1.3 Egyéb elvárások” fejezet 3. pontja:

  „A projekt tartalmával kapcsolatos egyéb korlátozások:

  • A KEHOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotásoknak a végső Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az Ajánlati Felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

   …”

  Véleményem szerint a szerzői jogot kizárólag a szerződés tárgyát képező létesítményre szerezheti meg a Megrendelő! Azt mások részére tovább nem értékesítheti! 

   

  2. A felhívás második bekezdése a szennyvízelvezetési és –tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokat együttesen kezeli. Ugyanakkor a jelen pályázati felhívás és az összes érvényben lévő pályázati felhívás, kizárja a biológiailag lebontható hulladékok együttes – biogáz termelési célú – hasznosításának lehetőségét.  Ezzel elvetik az egységes ágazati irányításban és az azonos jellegű hulladékok integrált hasznosításában rejlő lehetőségeket.

  KEHOP-3.1.2 – A biológiai lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

  Felhívás tervezet 6. oldal 3.1.1. pontban az önállóan támogatott tevékenységek között a biogáz célú hasznosítás nem szerepel.

  TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával

  felhívás 9. oldala 3.1.4. pontban:

  „…

  • biogáz alapú energiatermelés nem támogatható

  …”         

  KEHOP 3.2.1- Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában

  felhívás 9. oldala 3.1. pontban:

  „Nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységekhez:

  • hulladékhasznosítási tevékenységek, kivéve a biológiailag lebomló szerves összetevők komposztálását; 
  • a hulladéklerakó-gázok begyűjtésén, elvezetésén és biztonságos ártalmatlanításán (pl. fáklyázás) túl a hulladéklerakó-gáz felhasználása; 
  • hulladékok energetikai hasznosítása; 

  …”

  KEHOP-3.2.2 – Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek

  felhívás 9. oldala 3.1. pontban:

         „Nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységekhez:

           …

  • hulladékhasznosítási tevékenységek, kivéve a biológiailag lebomló szerves összetevők komposztálását;
  • a hulladéklerakó-gázok begyűjtésén, elvezetésén és biztonságos ártalmatlanításán (pl. fáklyázás) túl a hulladéklerakó-gáz felhasználása; 
  • hulladékok energetikai hasznosítása; 

          …”

  Nyíregyháza, 206.12.01

  Üdvözlettel!

  Barta István

  ügyvezető igazgató Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.