Átlátható és egységes eljárásrend, a szabályozási egyszerűsítések, az informatikai háttér fejlesztései: a támogatást igénylők kényelmét, a projektek eredményes és gyors végrehajtását a jogszabályi háttér jelentős változásai segítik a 2014-20-as támogatási időszakban. A projektgazdák finanszírozási képességét jelentősen növelő intézkedések – így például halasztott önerő, biztosítékmentesség, nagyvonalú támogatási előlegek – sokszor európai uniós kitekintésben is úttörő jellegűek. A programozási időszak hatályos rendelkezései itt összegyűjtve érhetők el.

2021-2027 programozási időszakhoz kapcsolódó jogszabályok

 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről